Project Mondzorg 2019

Februari 2019 start ACTA het project Mondzorg 2019. Het doel is om studenten meer ervaring te laten opdoen met behandelingen. ACTA betaalt de behandelkosten. Vooralsnog komen alleen ACTA-patiënten uit Amsterdam met een stadspas met groene stip hiervoor in aanmerking.   

Voorwaarden deelname

  • De behandeling moet geschikt zijn voor studenten: deelname is dus alleen mogelijk als de behandeling niet te ingewikkeld is voor studenten. Is dit wel het geval dan betaalt ACTA de kosten niet, maar helpt mee met het zoeken naar een andere tandarts. 
  • Er is inzet nodig voor de behandeling: zoals ACTA zich inzet voor de behandeling, zet ook de patiënt die meedoet zich in voor de behandeling. In een akkoordverklaring leggen ACTA en de patiënt hun samenwerking vast. 
Aanpak
Het project bestaat uit twee fases. Ervaringen uit de eerste fase worden verwerkt in de tweede fase.

  • In de eerste fase worden Amsterdamse ACTA-patiënten benaderd om te vragen of zij willen deelnemen. Als een ACTA-patiënt een Amsterdamse stadspas met een groene stip heeft, krijgt de patiënt een gratis consult. Tijdens dat consult wordt bepaald welke behandeling nodig is en of die behandeling uitgevoerd kan worden door studenten. Als een patiënt mee kan doen, dan ondertekent die de akkoordverklaring, start de behandeling en betaalt ACTA de kosten (techniek en materiaal).
  • In de tweede fase wordt onderzocht of het project kan worden uitgebreid.