Zorg bij ACTA

Topbanner OLP - Zorg bij ACTA

Het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) levert tandheelkundige zorg in de volle breedte van de academische beroepsuitoefening. Uw behandeling baseert ACTA op de nieuwste inzichten in de wetenschap. Daarbij staat de mondgezondheid centraal.

Reguliere tandheelkundige zorg

Bij ACTA kunt u terecht voor uw reguliere tandheelkundige zorg. Deze zorg is te vergelijken met de zorg die u ontvangt van een reguliere tandarts. Mondgezondheid bestaat uit meer dan alleen de tanden verzorgen. We begeleiden u daarom in het voorkomen van mondziekten, zodat u uw eigen gebit zolang mogelijk kunt behouden. Wij geloven dat daarvoor een goede en langdurige samenwerkingsrelatie nodig is tussen u en ACTA. Lees meer over de reguliere zorg.

Specialistische tandheelkundige zorg

Voor bijzondere behandelingen die uw tandarts liever laat uitvoeren door een tandarts of specialist met meer ervaring, kan uw tandarts u verwijzen naar ACTA. Lees meer via specialistische zorg.

Kindertandheelkunde
Meld uw kind voor Kindertandheelkunde aan bij de Onderwijspraktijk. Deze zorg is te vergelijken met de zorg die uw kind ontvangt van een reguliere kindertandarts, lees meer via kindertandheelkunde.

Mondhygiëne
Ook voor de mondhygiëne kunt u bij ons terecht. ACTA hoeft hiervoor niet uw eigen tandarts te zijn. U kunt terecht bij de opleiding Mondzorgkunde van de Hogeschool InHolland, lees meer via mondhygiëne.

Uw tandheelkundige zorg en meer

ACTA levert meer dan alleen reguliere en specialistische tandheelkundige zorg. Niet alleen uw tandheelkundige zorg is onze verantwoordelijkheid; wij zijn ook verantwoordelijk voor: het opleiden van de helft van de Nederlandse tandartsen; nascholing van tandartsen en het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek ter verbetering van de mondgezondheid in Nederland en daarbuiten.

Meer informatie over ACTA: 
ACTA in 245 sec.

Samenwerkingen

ACTA werkt nauw samen met de Stichting voor Bijzondere Tandheelkunde (SBT) en de opleiding Mondzorgkunde van Hogeschool Inholland.

  • SBT richt zich op behandelingen van patiënten die verwezen zijn in verband met bijzondere tandheelkundige problemen, lees meer over SBT.
  • De opleiding Mondzorgkunde van de Hogeschool InHolland is in ons pand gevestigd. Wilt u zich alleen inschrijven voor mondhygiënische behandeling, dan kan dat. Kijk voor meer informatie onder Mondhygiëne.

Hoe onze patiënten ACTA waarderen

ACTA toetst regelmatig of patiënten tevreden zijn met de geboden zorg en begeleiding van de zorg. Dit doen we door middel van een patiënttevredenheidsonderzoek. Hier kunt u een selectie uit het laatst gehouden onderzoek nalezen: download het patiënttevredenheidonderzoek.

Opmerkingen en/of suggesties?
Heeft u opmerkingen of suggesties voor verbetering, dan kunt u ons dit laten weten via het digitale formulier