Klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris

  • registreert uw klacht;
  • informeert u over de te volgen procedure;
  • onderzoekt uw klacht;
  • legt de klacht voor aan de betrokken personen en/of afdeling;
  • informeert u over de resultaten van het interne onderzoek;
  • kan (op uw verzoek) bemiddelen tussen u en degene die uw klacht betreft.

Toestemming opvragen gegevens
Voor de behandeling van uw klacht kan het noodzakelijk zijn uw patiëntendossier te raadplegen en kan het noodzakelijk zijn dat uw behandelaar uw gegevens bespreekt met de klachtenfunctionaris. Met het indienen van uw klacht geeft u toestemming aan de klachtenfunctionaris uw ACTA patiëntendossier te raadplegen en aan de behandelaar om uw behandeling te bespreken met de klachtenfunctionaris, tenzij u meldt aan de klachtenfunctionaris daar bezwaar tegen te hebben.

Klacht indienen
U kunt via onze website het klachtenformulier invullen of het klachtenformulier afhalen bij de ontvangstbalie en deze per post opsturen. Nadat de klachtenfunctionaris uw klacht heeft ontvangen, wordt er contact met u opgenomen. 

Contactgegevens
ACTA / OMZ / SBT
t.a.v. Klachtenfunctionaris
Antwoordnummer 2941
1000 SN Amsterdam
(020) 598 80380