Opmerkingen, suggesties of klachten over de zorgverlening?

De medewerkers en studenten van Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA), de Opleiding Mondzorgkunde (OMZ) en de Stichting Bijzondere Tandheelkunde (SBT) streven naar een zorgvuldige behandeling, bejegening en begeleiding van patiënten. U mag verwachten dat de zorg goed is en gegeven wordt door deskundige en gemotiveerde medewerkers en studenten.

Uw ervaring met onze zorg- en dienstverlening
Als u tevreden bent, is dat prettig om te horen. U kunt ook naar aanleiding van uw ervaringen een opmerking, een suggestie of een klacht kenbaar maken. Misschien bent u niet tevreden over uw behandeling, de wijze waarop zaken zijn georganiseerd. ACTA, OMZ en SBT vernemen graag uw ervaringen. Deze signalen stellen ons in staat de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening waar nodig te verbeteren.

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ) verplicht zorginstellingen een laagdrempelige regeling te treffen voor het behandelen van klachten van cliënten. De regeling is vastgesteld in afstemming met de Patiëntenfederatie Nederland als representatieve cliëntenorganisatie en met instemming van de personeelsvertegenwoordiging van de respectievelijke instellingen.

Wat is het doel van de regeling?

Het doel van de klachtenregeling is om op laagdrempelige wijze en in onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid van klager en beklaagde de verstoorde relatie te herstellen, m.b.v. hoor en wederhoor. Een ander doel is de kwaliteit van de zorg behouden en verbeteren op basis van de ontvangen klachten.

U kunt hier de klachtenregeling downloaden.