Opmerkingen, suggesties of klachten over de zorgverlening?

De medewerkers en studenten van Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA), de Opleiding Mondzorgkunde (OMZ) en de Stichting Bijzondere Tandheelkunde (SBT) streven naar een zorgvuldige behandeling, bejegening en begeleiding van patiënten. U mag verwachten dat de zorg goed is en gegeven wordt door deskundige en gemotiveerde medewerkers en studenten.

Uw ervaring met onze zorg- en dienstverlening
Als u tevreden bent, is dat prettig om te horen. U kunt ook naar aanleiding van uw ervaringen een opmerking, een suggestie of een klacht kenbaar maken. Misschien bent u niet tevreden over uw behandeling, de wijze waarop zaken zijn georganiseerd. ACTA, OMZ en SBT vernemen graag uw ervaringen. Deze signalen stellen ons in staat de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening waar nodig te verbeteren.

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ) verplicht zorginstellingen een laagdrempelige regeling te treffen voor het behandelen van klachten van cliënten. De regeling is vastgesteld in afstemming met de Patiëntenfederatie Nederland als representatieve cliëntenorganisatie en met instemming van de personeelsvertegenwoordiging van de respectievelijke instellingen.

Wat is het doel van de regeling?

Met de klachtenregeling willen we op laagdrempelige wijze en in onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid van klager en beklaagde de verstoorde relatie herstellen, met behulp van hoor en wederhoor. Ook kunnen we daarmee de kwaliteit van de zorg behouden en verbeteren op basis van de ontvangen klachten. 

De klachtenfunctionaris

  • registreert uw klacht
  • informeert u over de te volgen procedure
  • onderzoekt uw klacht
  • legt de klacht voor aan de betrokken personen en/of afdeling
  • informeert u over de resultaten van het interne onderzoek
  • kan (op uw verzoek) bemiddelen tussen u en degene die uw klacht betreft
  • Informeert u over de mogelijkheden als u niet tevreden bent over het resultaat

Toestemming opvragen gegevens
Met het indienen van uw klacht geeft u toestemming aan de klachtenfunctionaris uw ACTA/SBT/OMZ- patiëntendossier te raadplegen en geeft u toestemming  aan de behandelaar om uw behandeling te bespreken met de klachtenfunctionaris, tenzij u meldt aan de klachtenfunctionaris daar bezwaar tegen te hebben. 

Klacht indienen
U  kunt het klachtenformulier invullen op onze website of afhalen bij de ontvangstbalie. De klachtenfunctionaris neemt na ontvangst van de klacht zo spoedig mogelijk contact met u op.

Contactgegevens 
ACTA / OMZ / SBT
t.a.v. Klachtenfunctionaris
Antwoordnummer 2941
1000 SN Amsterdam
Telefoonnummers klachtenfunctionarissen ACTA/SBT/HiH: 06-30078416  of 06-11314572.