Klachtenregeling

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ) verplicht zorginstellingen een laagdrempelige regeling te treffen voor het behandelen van klachten van cliënten. De regeling is vastgesteld in afstemming met de Patiëntenfederatie Nederland als representatieve cliëntenorganisatie en met instemming van de personeelsvertegenwoordiging van de respectievelijke instellingen.

Wat is het doel van de regeling? 

  • Het doel van de klachtenregeling is om op laagdrempelige wijze en in onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid van klager en beklaagde de verstoorde relatie te herstellen, m.b.v. hoor en wederhoor. 
  • Een ander doel is de kwaliteit van de zorg behouden en verbeteren op basis van de ontvangen klachten. 

Klachtenfunctionaris
Is een gesprek met de betrokkene(n) onbevredigend voor u? Of wilt u om bepaalde reden geen gesprek aangaan met de betrokkene(n)? Neem dan contact op met de onafhankelijke klachtenfunctionaris van ACTA, OMZ en SBT. U kunt uw opmerkingen, suggesties of klachten voorleggen aan en bespreken met de Klachtenfunctionaris.