ACTA Cliëntenraad

ACTA hecht veel waarde aan het leveren van kwalitatief goede en veilige zorg. Wij willen onze zorg- en dienstverlening continu verbeteren, en daar hebben wij u bij nodig. 

In lijn met de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) richt ACTA een cliëntenraad op. Hier leest u onze visie op de medezeggenschap van patiënten.

Een cliëntenraad is een vertegenwoordiging van cliënten, en in ons geval patiënten. Hieronder leest u meer over wat de cliëntenraad doet en hoe u zich kandidaat kunt stellen.

Over de cliëntenraad

De cliëntenraad komt ongeveer 8 á 12 keer per jaar bij elkaar om te praten over de zorg- en dienstverlening van ACTA. Denk daarbij aan de bereikbaarheid, de toegankelijkheid en/of ervaringen van (andere) patiënten: wat gaat er goed en wat kan er beter. In overleg met onder andere het directieteam bespreekt u deze onderwerpen en wordt uw advies meegenomen in de besluitvorming. 

De cliëntenraad bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 leden (waarvan 1 voorzitter), en is een representatieve weergave van al onze patiënten. Alle leden worden door de decaan benoemd, voor een periode van 3 jaar.

Profielschetsen cliëntenraad

Voor de cliëntenraad zijn wij op zoek naar leden en een voorzitter. In onderstaande profielen kunt u lezen wat er van u als lid en als voorzitter verwacht wordt.

Kandidaat stellen

U kunt zich kandidaat stellen door een e-mail te sturen naar zorgbeleid@acta.nl met als onderwerp ‘Kandidaat cliëntenraad’. Vertel ons wie u bent en wat uw motivatie is om u kandidaat te stellen voor de cliëntenraad.

Zitting cliëntenraad

Als u zitting wilt nemen in de cliëntenraad, dan is dat op vrijwillige basis. Wel ontvangt u van ons een halfjaarlijkse vergoeding. Deze vergoeding hoeft u niet als inkomen op te geven bij de belastingdienst. Verder kunt u gebruik maken van de voorzieningen van ACTA.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de cliëntenraad? Stuur dan een mail naar zorgbeleid@acta.nl.