Betalen van behandeling(en)

Voor vrijwel alle tandheelkundige behandelingen ontvangt u een factuur van ACTA met acceptgiro. U betaalt uw factuur door het bedrag op de acceptgiro over te maken naar de rekening die op uw factuur staat. U kunt na betaling de factuur indienen bij uw zorgverzekeraar, lees meer via ACTA-factuur.

Wanneer gaat een factuur rechtstreeks naar de verzekeraar?
Het gaat dan om facturen van behandelingen:
  • van jeugdpatiënten t/m 17 jaar waarvan de behandeling onder de basisverzekering valt.
    Let op: orthodontie (beugels) en implantologie vallen buiten de basisverzekering en dus ontvangt u hiervan een factuur. Als deze kosten gedekt zijn onder een aanvullende verzekering, dan kunt u deze zelf indienen bij uw zorgverzekeraar.
  • waarvoor op voorhand een machtiging is afgegeven door de zorgverzekeraar.
    NB: een machtiging wordt afgegeven door de verzekeraar wanneer er sprake is van medische noodzaak, zoals schisis.

Welke tandartskosten worden vergoed?
Voor meer informatie over de vergoeding van de tandartskosten, kunt u terecht bij uw eigen zorgverzekeraar.

Behandelkosten hoger dan €150,-
De behandelaar stelt een persoonlijk behandelplan met kostenoverzicht voor u op. Deze wordt u ter ondertekening aangeboden en is een behandelovereenkomst tussen u en ACTA. Dit heet een Informed Consent, lees meer via Informed Consent