Betalen van behandeling(en)

Voor bijna alle tandheelkundige behandelingen ontvangt u een rekening met acceptgiro van ACTA. U betaalt uw rekening door het bedrag op de acceptgiro over te maken naar het bankrekeningnummer dat op uw rekening staat. U kunt na betaling de rekening indienen bij uw zorgverzekeraar, lees meer via ACTA-rekening.

Wanneer gaat een rekening meteen naar de verzekeraar?

Het gaat dan om rekeningen van behandelingen:

  • van jonge patiënten tot en met 17 jaar waarvan de behandeling onder de basisverzekering valt. 
    Let op: orthodontie (beugels e.d.) en implantologie vallen buiten de basisverzekering en dus ontvangt u hiervan een rekening. Als deze kosten gedekt zijn door uw aanvullende verzekering, dan kunt u deze zelf indienen bij uw zorgverzekeraar.
  • waarvoor van tevoren toestemming gegeven door de zorgverzekeraar. 
    NB: een toestemming vooraf wordt gegeven door de verzekeraar wanneer er sprake is van medische noodzaak, zoals schisis. 

Welke tandartskosten worden vergoed?

Voor meer informatie over de vergoeding van de tandartskosten, kunt u terecht bij uw eigen zorgverzekeraar. 

Behandelkosten hoger dan €150,-

Kost een behandeling meer dan €150,- dan maakt de student samen met de begeleidende tandarts een persoonlijk plan voor u. Daarin staat wat de kosten van de behandeling zijn. Zo'n plan of behandelplan, heet een Informed Consent. Lees meer  over Informed Consent.