Project Mondzorg 2019

Februari 2019 startte ACTA het project Mondzorg 2019. Voorlopig komen alleen patiënten van ACTA uit Amsterdam met een stadspas met groene stip hiervoor in aanmerking. Die worden door ACTA benadert. ACTA wil meer studenten ervaring laten opdoen met behandelen. ACTA betaalt de behandelkosten.

Voorwaarden deelname

  • Deelname is alleen mogelijk als de behandeling niet te ingewikkeld is voor studenten. Anders betaalt ACTA de kosten niet. ACTA helpt dan wel met het zoeken naar een andere tandarts.
  • ACTA zet zich in voor de behandeling. Ook de patient moet zich inzetten voor de behandeling. ACTA en de patiënt leggen hun samenwerking vast in een document. Daarin geven ze beide aan dat ze akkoord zijn met de behandeling.

Aanpak

Het project bestaat uit twee periodes. Ervaringen uit de eerste periode worden verwerkt in de tweede periode.

  • De eerste periode: ACTA-patiënten uit Amsterdam wordt gevraagd of ze willen deelnemen. Heeft een ACTA-patiënt een Amsterdamse stadspas met een groene stip? Dan krijgt hij of zij een gratis eerste gesprek. Tijdens dat eerste gesprek wordt bepaald welke behandeling nodig is. Ook wordt bekeken of de behandeling door studenten kan worden uitgevoerd. Kan de behandeling door studenten worden uitgevoerd? Dan wordt een document ondertekend voor de samenwerking. De behandeling gaat van start en ACTA betaalt de kosten (techniek en materiaal).
  • De tweede periode: Er wordt bekeken of het project wordt uitgebreid.

Meer informatie