Aanmelding en toelatingseisen

Aanmelding

De kandidaat dient zich uiterlijk 15 januari 23.59 uur CET 2021 bij de Universiteit van Amsterdam (onderwijsinstelling) voor de Bachelor Tandheelkunde (opleidingsnaam) aan te melden via Studielink als hogere jaars student. 

 • Vink NEE aan in Studielink bij “Start in eerste jaar”.
 • Stuur ook uiterlijk 15 januari 2021 een digitale kopie van je aanmelding via Studielink naar onderwijsbalie@acta.nl. Vermeld in het onderwerp van je mail 'Aanmelding Tandheelkunde voor mondhygiënisten 2021' en je naam en voorletters.

Wil je je naast je aanmelding voor de selectieprocedure voor mondhygiënisten ook aanmelden voor de selectieprocedure voor het 1e jaar bachelor Tandheelkunde?

 • Dan moet je JA aanvinken in Studielink bij “Start in eerste jaar”. 
 • Stuur hiervoor ook uiterlijk 15 januari 2021 een digitale kopie van je aanmelding in Studielink naar onderwijsbalie@acta.nl. Vermeld in het onderwerp van je mail 'Aanmelding Tandheelkunde voor mondhygiënisten' en je naam en voorletters. Verder geef je in je e-mail aan dat je meedoet aan beide selectieprocedures. Je kunt later na een succesvolle selectie en toelating tot het 2e jaar van de bachelor de aanmelding in Studielink nog wijzigen naar hogerejaarsstudent.

Toelatingseisen selectieprocedure

Om deel te kunnen nemen aan de selectieprocedure dient de kandidaat uiterlijk 1 mei 2021 aan de volgende eisen te voldoen: 

 1. in het bezit van een Nederlands bachelordiploma Mondzorgkunde, behaald na 1 september 2005; 
 2. in het bezit van het vwo-diploma met profiel N&G met Natuurkunde of profiel N&T met Biologie, behaald na 1 september 2010. Of in het bezit van vwo-deelcertificaten/testimonia NA, WI A of B, Bio en SCH, of daarvan op basis van artikel 7.28 of 7.29 WHW zijn vrijgesteld;*
 3. als afgestudeerd mondhygiënist heb je 750 uur aantoonbare beroepservaring. Een recente werkgeversverklaring is vereist met inbegrip van de zakelijke gegevens van de desbetreffende praktijk, zodat referenties kunnen worden nagetrokken door ACTA; 
 4. een geldige hepatitis B-verklaring;
 5. voor de op het toelatingsexamen afgelegde biomedische toets tenminste het gemiddelde cijfer heeft behaald dat de afgelopen drie jaren is behaald door de kandidaten die deelnamen aan de selectieprocedure voor een studieplaats in de bacheloropleiding Tandheelkunde UvA;
 6. een tijdige aanmelding in Studielink voor het studiejaar 2021-2022;
 7. niet eerder hebben deelgenomen aan de selectieprocedure postpropedeutische fase voor mondhygiënisten. 

Voor de bewijsstukken betreffende de punten 1 t/m 4 geldt dat deze uiterlijk 1 mei digitaal dienen te zijn ingeleverd via onderwijsbalie@acta.nl.

*Heb je een buitenlandse middelbare school opleiding gevolgd?
Om te achterhalen of je middelbareschooldiploma minimaal gelijk wordt gesteld aan het Nederlandse vwo-diploma met de verplichte bètavakken neem je eerst en tijdig contact op met de UvA via applying for degree programme. Daar krijg je informatie op welke wijze je diploma en de bètavakken worden beoordeeld. Alleen als uit deze beoordeling blijkt dat je diploma als gelijkwaardig wordt beschouwd aan het Nederlandse vwo-diploma inclusief de bètavakken voldoe je aan de eis genoemd onder punt 2.