Toelatingsexamen, rangnummer en toelatingsbeschikking

Je ontvangt een uitnodiging voor het toelatingsexamen indien jij je via Studielink voor 15 januari 2021 hebt aangemeld voor het studiejaar 2021-2022 en tijdig een e-mail hebt gestuurd naar de onderwijsbalie@acta.nl met een digitale kopie van de aanmelding in Studielink.

Toelatingsexamen

Het toelatingsexamen bestaat uit dezelfde biomedische toets die wordt afgenomen bij de kandidaten die deelnemen aan de selectieprocedure voor een studieplaats in de Bacheloropleiding Tandheelkunde UvA voor het studiejaar 2021- 2022.  Uiterlijk 14 dagen voor de toetsdag ontvang je de uitnodiging en de studiestof  ter voorbereiding op de biomedische toets

Het toelatingsexamen vindt plaats op 6 februari 2021 in het ACTA-gebouw aan de Gustav Mahlerlaan 3004 te Amsterdam of in de IWO tentamenzalen, Meibergdreef 29., 1105 AZ Amsterdam.

Er is één toetsdag. Er is geen mogelijkheid om de toetsdag op een andere dag/moment te doen.

De lokatie(s) en wijze van toetsing op 6 februari 2021 is/zijn afhankelijk van de dan geldende corona maatregelen. Mogelijk zal de toetsing online via Proctoring geschieden. Hou er dus alvast rekening mee dat je vanuit je thuissituatie de beschikking hebt over het volgende:

  • Een computer of laptop 
  • Een stabiele LAN- of Wi-Fi internetverbinding van minimaal 1MBps 
  • Een webcam
  • Een microfoon
  • Google Chrome (in ieder geval tijdelijk) als standaardbrowser

Toebedeling rangnummer

De toelating tot de postpropedeutische fase is opgedragen aan een toelatingscommissie. De toelatingscommissie bepaalt aan de hand van het resultaat van de tot het toelatingsexamen behorende biomedische toets het rangnummer op basis waarvan in volgorde van ranking aan de kandidaat een Toelatingsbeschikking kan worden afgegeven. De kandidaat die niet voldoet aan de minimum eis zoals genoemd onder punt 5 krijgt geen rangnummer en wordt niet geselecteerd. 

Indien kandidaten een exact gelijke score voor de biomedische toets hebben wordt de cijferlijst behorende bij het bachelordiploma mondzorgkunde, zoals digitaal ingeleverd, beoordeeld om de onderlinge volgorde van de rangnummers vast te stellen.

Toelatingsbeschikking

De toelatingsbeschikking wordt door de decaan van ACTA uiterlijk eind mei 2021 afgegeven en geldt uitsluitend voor het studiejaar 2021-2022. Voor afgifte van de beschikking zijn de kandidaten verplicht de originele diploma’s aan het onderwijsbureau te tonen. Over de wijze waarop dit dient te gebeuren zal de kandidaat op een later moment worden geïnformeerd.