Toelatingsexamen, rangnummer en toelatingsbeschikking

Je ontvangt een uitnodiging voor het toelatingsexamen als jij je via Studielink voor 15 januari 2021 hebt aangemeld voor het studiejaar 2021-2022 en tijdig een e-mail hebt gestuurd naar de onderwijsbalie@acta.nl met een digitale kopie van de aanmelding in Studielink.

Toelatingsexamen

Het toelatingsexamen bestaat uit dezelfde biomedische toets die wordt afgenomen bij de kandidaten die deelnemen aan de selectieprocedure  voor een studieplaats in de bacheloropleiding Tandheelkunde voor het studiejaar 2021- 2022. Met deze toets wordt het volgende getoetst: het toepassen van vwo basiskennis op natuurwetenschappelijke principes en kennis uit studiemateriaal in een medisch-biologische context, relevant voor de tandheelkunde. Het materiaal hiervoor wordt aan de kandidaten uiterlijk 22 januari 2021, in de middag, ter beschikking gesteld. De biomedische toets wordt in de Nederlandse taal afgenomen.

Vanwege de voortdurende coronacrisis is besloten dat alle kandidaten de biomedische toets ‘at home’ gaan maken onder digitaal toezicht. Dit digitale toezicht wordt proctoring genoemd. ACTA gebruikt hiervoor via de Vrije Universiteit het systeem Proctorio.

Voor deze toetsing is voor de kandidaten de volgende informatie opgesteld:

Het toelatingsexamen vindt plaats op 6 februari 2021. Er is één toetsdag. Er is geen mogelijkheid om de toetsdag op een andere dag/moment te doen.

Toebedeling rangnummer

De toelating tot de postpropedeutische fase is opgedragen aan een toelatingscommissie. De kandidaat die uiterlijk op 1 mei 2021 heeft voldaan aan de toelatingseisen 1 t/m 5 van de selectieprocedure toelatingseisen selectieprocedure, ontvangt per email het rangnummer, zoals bepaald door de toelatingscommissie aan de hand van het resultaat van de biomedische toets. Op basis van de volgorde van de ranking kan aan de kandidaat een toelatingsbeschikking worden afgegeven. 

Indien kandidaten een exact gelijke score voor de biomedische toets hebben, beoordeelt de toelatingscommissie de cijferlijst van het bachelordiploma Mondzorgkunde om de onderlinge volgorde van de rangnummers vast te stellen. Het gaat hierbij om de digitaal ingeleverde cijferlijst.

Toelatingsbeschikking

De toelatingsbeschikking wordt door de decaan ACTA uiterlijk eind mei 2021 afgegeven en geldt uitsluitend voor het studiejaar 2021-2022. Voor afgifte van de toelatingsbeschikking zijn kandidaten verplicht de originele diploma’s aan het hoofd Onderwijsbalie ACTA te tonen.