Tandheelkunde voor mondhygiënisten

Aanmelden


Als je voldoet aan de toelatingseisen:

  1. Schrijf je in via Studielink. Meld je aan bij de Universiteit van Amsterdam (onderwijsinstelling) voor de Bachelor Tandheelkunde (opleidingsnaam) en vink bij start in eerste jaar 'nee' aan.
  2. Stuur uiterlijk 22 april 2018 je volledige dossier naar studie-info@acta.nl. Het dossier kan uitsluitend digitaal worden ingeleverd. Vermeld in het onderwerp van je mail 'Aanmelding' voorzien van je naam.


Het volledige dossier bestaat uit:
- een digitale kopie van je Nederlands Bachelordiploma Mondzorgkunde (niet
  ouder dan 10 jaar)*
- een digitale kopie van je vwo-diploma met natuurkunde, scheikunde,
  wiskunde A of B en biologie of de vwo-deelcertificaten c.q. universitaire
  testimonia van deze vakken*
- een digitale kopie van je werkgeversverklaring waaruit blijkt dat je op 22
  april 2018, 750 uur werkervaring hebt als gediplomeerd Mondhygiënist en
  tevens de naam en telefoonnummer van je werkgever
- een digitale kopie van je hepatitis B-verklaring
- een digitale kopie van je aanmelding in Studielink

* Bij plaatsing wordt de kandidaten verzocht de originele diploma’s te tonen. 

Heb je jezelf eerder aangemeld bij ACTA voor Tandheelkunde voor mondhygiënisten?
Je moet opnieuw je volledige dossier uiterlijk 22 april 2018 insturen.

Toetsdag
Alleen kandidaten van wie het volledige dossier uiterlijk 22 april 2018 is ontvangen, worden uitgenodigd voor de toetsdag op 25 mei 2018. De selectie bestaat uit een biomedische toets en een schrijftoets. Uiterlijk 14 dagen voor de toetsdag ontvang je nadere aanwijzingen ter voorbereiding op de biomedische toets. Er is geen mogelijkheid om de toetsdag op een ander moment te doen. Alleen de kandidaten die een volledig dossier aanleveren, worden uitgenodigd voor de toetsdag.