Tandheelkunde voor Mondhygiënisten

Het is nog niet bekend of er voor studiejaar 2019-2020 een instroom voor de bacheloropleiding Tandheelkunde voor mondhygiënisten komt. Mocht de instroom voor de bacheloropleiding Tandheelkunde voor mondhygiënisten doorgaan, dan vindt u te zijner tijd meer informatie op onze website over zowel het aantal kandidaten dat wordt toegelaten, alsmede over de aanmeldprocedure.

Taal
Nederlands
Duur
2 jaar (bachelor)
Collegegeld
Nog nader te bepalen
Aanmelden voor
Nog nader te bepalen
Inschrijven
Via Studielink.
Startdatum
Nog nader te bepalen
Vorm
Voltijd
Interessegebied
Gezondheid en Beweging
Toelatingseisen
- een Nederlands bachelordiploma Mondzorgkunde (niet ouder dan 10 jaar)
- een vwo-diploma met natuurkunde, scheikunde, wiskunde A of B en biologie of de vwo-deelcertificaten c.q. universitaire testimonia van deze vakken
- een geldige hepatitis B-verklaring
- 750 uur werkervaring als gediplomeerd mondhygiënist