Tandheelkunde voor Mondhygiënisten

Persoonlijk dossier

Het persoonlijk dossier bestaat uit de volgende vier documenten:
  1. Een Nederlands bachelordiploma Mondzorgkunde (niet ouder dan 10 jaar) of een officiële verklaring waaruit blijkt dat je naar verwachting uiterlijk 15 juni 2017 aan alle eisen voldoet voor een Nederlands bachelordiploma Mondzorgkunde.
  2. Een vwo-diploma met natuurkunde, scheikunde, wiskunde A of B en biologie of de vwo-deelcertificaten c.q. universitaire testimonia van deze vakken
  3. Een geldige hepatitis B-verklaring
  4. Een bewijs van aanmelding bij Studielink