Tandheelkunde voor mondhygiënisten

Toelatingseisen


In het algemeen geldt als toelatingseis dat je in bezit bent van:
  • een Nederlands bachelordiploma Mondzorgkunde (niet ouder dan 10 jaar)
  • een vwo-diploma met natuurkunde, scheikunde, wiskunde A of B en biologie of de vwo-deelcertificaten c.q. universitaire testimonia van deze vakken
  • een geldige hepatitis B-verklaring
  • 750 uur werkervaring als gediplomeerd Mondhygiënist

Ben je nu bezig met je bachelor Mondzorgkunde?
Je moet bij de aanmelding voldoen aan alle eisen voor de toelating.

Heb je een identieke buitenlandse opleiding gevolgd?
Om te achterhalen of je diploma minimaal gelijk wordt gesteld aan een huidig vwo-diploma en/of een Nederlands bachelordiploma Mondzorgkunde, neem dan eerst en tijdig contact op met de Student Service Desk van de UvA via (020) 525 1401 of application-sts@uva.nl. Daar krijg je informatie op welke wijze je diploma en je vakken kunnen worden beoordeeld. Alleen als uit deze beoordeling blijkt dat je diploma als gelijkwaardig wordt beschouwd aan het Nederlands vwo-diploma en/of een Nederlands bachelordiploma Mondzorgkunde zoals hierboven omschreven, dan laat ACTA je toe tot het programma.
In het geval dat je buitenlandse diploma gelijk wordt gesteld, lever je voor het verzoek van de toelatingsverklaring ook een verklaring Nederlands Nt2 aan.