21 jaar of ouder

Je voldoet aan de toelatingseis door middel van een toelatingsexamen, het zogenaamde Colloquium Doctum (CD). Neem voor meer informatie hierover contact op met de universiteit waar je je inschrijft. Lees meer over het colloquium doctum bij de VU of de UvA

De criteria voor een colloquium doctum voor de opleiding Tandheelkunde bij ACTA zijn vwo-deelcertificaten voor de volgende 6 vakken:

  • wiskunde A of wiskunde B,
  • biologie, 
  • scheikunde, 
  • natuurkunde, 
  • Nederlands en 
  • Engels. 

Als in het persoonlijk dossier geen vwo-cijfer beschikbaar is voor het desbetreffende vwo-vak, kent de selectiecommissie pro forma het cijfer 5½ toe.

Via welke route mag je meedoen?

Je doet mee aan route B.