Buitenlandse vooropleiding

Om te achterhalen of je diploma minimaal gelijk wordt gesteld aan het vereiste Nederlands vwo-diploma, dien je tijdig contact op te nemen met de VU via studentenbalie@vu.nl of dit zelf te controleren via de UvA diplomacalculator, afhankelijk van waar je je aanmeldt. Daar krijg je informatie op welke wijze je diploma en je vakken worden beoordeeld. De universiteit gaat na of het te behalen/behaalde diploma daadwerkelijk toegang biedt tot de opleiding tandheelkunde.

Alleen als de universiteit het diploma gelijkstelt aan de Nederlandse nadere vooropleidingseisen, laat ACTA je toe tot de selectie. Ook zal de Universiteit nagaan of je voldoende beheersing hebt van de Nederlandse Taal om het onderwijs te kunnen volgen (zoals staatsexamen Nederlands Tweede taal, NT2- II). De bewijsstukken hiervan moeten bij het persoonlijk dossier worden gevoegd.

Voldoen je niet aan de vooropleidingseisen?

Wanneer je op 15 januari 2020 nog niet volledig voldoet aan de vooropleidingseisen voor de studie Tandheelkunde, maar wel aannemelijk kunt maken daar uiterlijk 15 juli 2020 aan te kunnen voldoen, dan mag je meedoen aan de selectie. Ga bij jezelf na of het reëel is dat je gaat voldoen aan de vooropleidingseisen; je mag je namelijk maar twee keer aanmelden op Studielink voor de selectie bij ACTA. 

Er zijn verschillende manieren om deficiënties weg te werken. Door het behalen van:
  • een universitair testimonium,
  • een vwo-deelcertificaat/staatsexamen, of
  • een CCVX-tentamen.

Let op: Een James Boswell-certificaat wordt niet geaccepteerd!

Zorg ervoor dat je de deficiëntie vóór 15 juli 2020 kunt wegwerken. Neem voor meer informatie hierover contact op met de universiteit waarvoor je je hebt aangemeld (VU: studentenbalie@vu.nl UvA: vul het formulier in).
Besef wel dat als je in je persoonlijk dossier geen cijfers kunt aanleveren voor een of meer deficiënties, de selectiecommissie pro forma voor het betreffende vwo-vak het cijfer 5,5 zal toekennen.
Tip: Je kunt uitstel vragen van de 15 juli datum bij de universiteit waar je je hebt aangemeld via: studentenbalie@vu.nl of via dit UvA-formulier.

Via welke route mag je meedoen?

Je doet in 2020 examen in het buitenland. Als je te behalen diploma rechtstreeks toegang geeft tot de opleiding tandheelkunde, neem je deel aan selectieroute A.

Je beschikt al over een eerder behaald buitenlands diploma.
Als je eerder behaalde diploma rechtstreeks toegang geeft tot de opleiding tandheelkunde, neem je deel aan de selectieroute B.