Selectie en plaatsing

Op 1 oktober 2020 verschijnt op deze pagina meer informatie over de selectieprocedure 2021-2022. Tot die tijd kan de selectiecommissie nog geen informatie geven over de procedure.

Ieder jaar kan slechts een beperkt aantal eerstejaarsstudenten starten met de bacheloropleiding Tandheelkunde bij ACTA. Voor het studiejaar 2020-2021 zijn er bij ACTA 128 plaatsen beschikbaar. Wat betreft de verdeling zijn er bij de UVA 68 plaatsen beschikbaar en bij de VU 60 plaatsen.

Hoe kun je een studieplaats bemachtigen?

Er is maar één manier om een studieplaats tandheelkunde bij ACTA te bemachtigen en dat is via selectie.

Geen toelating

Als drager van het Hepatitis B-virus, kun je geen tandarts worden en mag je de opleiding tandheelkunde niet volgen. Zorg er daarom voor dat je weet of je al dan niet drager bent vóór je aan de selectie begint.

Mag je meedoen?

Als je uiterlijk 15 juli 2020 kunt voldoen aan de vooropleidingseisen voor de studie tandheelkunde en je hebt je uiterlijk 15 januari 2020 aangemeld op Studielink, dan mag je meedoen met de selectie bij ACTA. Lees meer over de vooropleidingseisen door onderdaan deze pagina je vooropleiding en -traject te kiezen.

Hoe vaak kan je meedoen?

Aanmelden voor de studie tandheelkunde bij ACTA is maximaal twee keer mogelijk, eenmaal via een inschrijving bij de VU en eenmaal via een inschrijving bij de UvA, maar niet in hetzelfde jaar.

De selectie- en plaatsingsprocedure

Na sluiting van de aanmelding via Studielink start de selectieprocedure. Er zijn twee selectieroutes: A of B. De procedure van beide routes is gelijk en heeft één ronde met een persoonlijk dossier en een toetsdag. Op basis van de in de selectieprocedure behaalde eindscore kent ACTA aan de kandidaten een rangnummer toe. Het nummer bepaalt de plaats van de kandidaat op de ranglijst ten opzicht van de  andere kandidaten. Lees meer over de selectieprocedure.
Vervolgens start de plaatsingsprocedure via de VU of de UvA. De VU of UvA reikt een plaatsingsbewijs uit indien de kandidaat daar op grond van zijn rangnummer voor in aanmerking komt. Dit gebeurt per mail vanaf 15 april 2020. Wanneer de kandidaat een plaats aangeboden heeft gekregen, moet deze de plaats binnen 14 dagen accepteren via Studielink. Anders vervalt de aangeboden plaats en wordt deze automatisch aangeboden aan de eerstvolgende kandidaat op de ranglijst. De uiterste datum waarop een plaatsingsbewijs wordt afgegeven is 15 augustus 2020.

Belangrijke data

  • 15 januari 2020: deadline aanmelding via Studielink.
  • Uiterlijk 20 januari 2020: alle kandidaten krijgen per e-mail een uitnodiging om het persoonlijk dossier digitaal aan te leveren. In dezelfde mail ontvangen kandidaten nadere informatie over de inhoud van de toetsdag evenals nadere informatie over het inleveren van het papieren persoonlijk dossier.
  • 26 januari 2020 om 23:59 uur: deadline aanleveren digitaal persoonlijk dossier.
  • Uiterlijk 28 januari 2020: alle kandidaten die een digitaal persoonlijk dossier hebben ingeleverd, ontvangen de definitieve persoonlijke uitnodiging voor de toetsdag.
  • Zaterdag 1 februari 2020: toetsdag en inleveren papieren persoonlijk dossier.
  • 15 april 2020: alle kandidaten krijgen de uitslag van de selectie, het rangnummer, via Studielink.
  • 16 april 2020: alle kandidaten ontvangen een toelichting op het rangnummer van de selectiecommissie.

Maak je aanmelding ongedaan als je er niet in slaagt je diploma te behalen

Als je er niet in slaagt je diploma of getuigschrift te halen, kun je bij de betreffende universiteit het verzoek doen om de aanmelding ongedaan te maken. Dit verzoek moet voor 1 september 2020 worden ingediend. Dan houd je nog de mogelijkheid over om je voor de komende jaren opnieuw aan te melden voor de selectieprocedure ACTA via de VU of UvA. Voor alle kandidaten die gezakt zijn geldt dat hun eventuele plaatsingsbewijs voor ACTA voor het desbetreffende studiejaar vervalt. Dit kan ook niet worden overgeheveld  naar een volgend studiejaar.