Persoonlijk dossier

Het persoonlijk dossier dient zowel via een digitaal invulformulier als in papieren versie ingeleverd te worden. Deze digitale en papieren inlevering is een voorwaarde voor deelname aan de toetsdag. Zie belangrijke data bij Selectie & plaatsing. Voor de beoordeling van het persoonlijk dossier in het kader van de selectieprocedure is de digitale versie leidend.

Voor de selectie gelden ondergenoemde drie aspecten waarop je punten kunt scoren. In een persoonlijk dossier geef je aan in welke mate je hieraan voldoet en voeg je hiervan bewijsstukken toe. Op deze webpagina wordt in het kort informatie gegeven. Voor uitgebreide informatie zie: persoonlijk dossier.

Voorblad persoonlijk dossier: Dit in te vullen formulier dien je zowel digitaal als uitgeprint als voorblad toe te voegen aan jouw persoonlijk dossier. Het voorblad mag maximaal één A4-pagina bedragen.

Oriëntatie op de tandheelkunde

De motivatie voor de studie tandheelkunde en het vakgebied wordt meegeteld middels onderstaande twee indicatoren:

  • Aantoonbare oriëntatie op de opleiding tandheelkunde bij ACTA, door deelname aan het zogenaamde proefstuderen. 
  • Aantoonbare oriëntatie op het vakgebied tandheelkunde. Van de kandidaat wordt verwacht dat deze tenminste één dag heeft meegelopen in een tandartspraktijk. Dit meelopen dient te hebben plaatsgevonden in de periode 1 januari 2017 – 1 februari 2020.

vwo-schoolcijfers

De vwo schoolcijfers worden meegeteld op deze wijze: Kandidaten met tenminste gemiddeld een 8 voor de 6 verplichte vwo vakken en aantoonbare motivatie en oriëntatie op het vakgebied en de studie krijgen de laagste rangnummers, wanneer zij ook aan de overige voorwaarden van de selectieprocedure voldoen.

  • Bij kandidaten die al hun vwo diploma hebben tellen de eindcijfers op de cijferlijst van het diploma.
  • Bij andere kandidaten tellen de overgangscijfers van het overgangsrapport 5–6 vwo (cijfers op decimaal achter de komma).
  • Indien een kandidaat geen vwo-eindexamen heeft behaald of wanneer een kandidaat geen overgangsrapport 5-6 vwo heeft, dan tellen de met vwo vergelijkbare cijfers. Voor meer informatie hierover zie: persoonlijk dossier.

Curriculum Vitae

Hierbij wordt gekeken naar ondergenoemde criteria. Voor meer informatie hierover zie: persoonlijk dossier.

  • Betrokkenheid bij hulpverlening in de breedste zin
  • Bestuurlijke en/of organisatorische ervaring
  • Bijzondere prestaties 
  • Nadere motivatie