Veelgestelde vragen

Kan ik meedoen aan de selectie als ik op 15 januari 2020 nog niet volledig voldoe aan de vooropleidingseisen?

Wanneer je op 15 januari 2020 nog niet volledig voldoet aan de nadere vooropleidingseisen voor de studie tandheelkunde, maar wel aannemelijk kunt maken daar uiterlijk 15 juli 2020 aan te kunnen voldoen, dan mag je meedoen aan de selectie. Ga bij jezelf na of het reëel is dat je gaat voldoen aan de vooropleidingseisen; je mag je namelijk maar twee keer aanmelden op Studielink voor de selectie bij ACTA. 

Let op! Om toegelaten te worden tot de opleiding moet je aannemelijk kunnen maken uiterlijk 15 juli 2020 volledig aan de nadere vooropleidingseisen te kunnen voldoen. Je kunt echter uitstel vragen van de 15 juli datum bij de Universiteit waar je je hebt aangemeld, via studentenbalie@vu.nl of vul hier het UvA-formulier in.

Ik wil meedoen aan de selectie. Wanneer kan ik een persoonlijk dossier inleveren?

Om mee te kunnen doen aan de selectie moet je je uiterlijk 15 januari 2020 via Studielink aanmelden. Het persoonlijk dossier moet je zowel digitaal via een invulformulier als in papieren vorm inleveren. Voor de digitale aanlevering geldt als deadline 26 januari 2020 om 23:59 uur en is een eis voor deelname aan de toetsdag op 1 februari 2020. Op deze toetsdag dient tevens de papieren versie van het persoonlijk dossier te worden ingeleverd. Ook dit is een eis voor deelname aan de toetsdag.

Met het inleveren van het persoonlijk dossier geef je de selectiecommissie impliciet toestemming om de in het dossier opgenomen informatie te verifiëren bij de desbetreffende persoon/instantie. Indien deze informatie naar het oordeel van de selectiecommissie niet blijkt te kloppen, kan dit consequenties hebben voor de deelname aan de selectie.

Wat moet in het persoonlijk dossier worden opgenomen?

Voor informatie zie persoonlijk dossier.

Kan ik mij het beste aanmelden voor een UvA- of VU-selectieplaats?

Er is geen advies te geven wat het meest gunstig is omdat de selectiecommissie geen zicht heeft op het aantal aanmeldingen voor de UvA of VU. Beide universiteiten hebben nu eenmaal een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Bij de UvA zijn 68 plaatsen beschikbaar en bij de VU 60 plaatsen.  Voor de inhoud van de selectie en de studie maakt het niet uit of je een UvA- of VU-aanmelding hebt.

Ik heb al een keer eerder aan de selectie van ACTA deelgenomen. Kan ik mij nog een keer aanmelden voor de selectie van ACTA?

Ja, je kunt bij ACTA tweemaal deelnemen aan de selectie. Eenmaal via een inschrijving bij de VU en eenmaal via een inschrijving bij de UvA.

Let op! Als je je in het verleden hebt deelgenomen aan de loting, dan telt dit mee als deelname.

Wanneer krijg je als kandidaat een rangnummer?

De kandidaten krijgen een rangnummer indien zij:
- zich uiterlijk 15 januari 2020 bij Studielink hebben aangemeld,
- uiterlijk 26 januari om 23:59 uur digitaal het persoonlijk dossier hebben aangeleverd,
- op de toetsdag van 1 februari 2020 een papieren persoonlijk dossier hebben ingeleverd,
- aan de toetsdag hebben meegedaan,
- en uiterlijk 15 juli 2020 kunnen voldoen aan de nadere vooropleidingseisen.

Kandidaten die zich wel hebben aangemeld bij Studielink, maar geen persoonlijk dossier hebben ingeleverd of de toetsen op de toetsdag niet hebben afgelegd, krijgen dus geen rangnummer.

Wat zijn de kansen om een plaatsingsbewijs te krijgen?

In onderstaande tabel staan de aantallen aanmeldingen voor de selectieprocedure en de uiteindelijke plaatsing voor studiejaar 2017-2018, 2018-2019 en 2019-2020. Dit geeft een indicatie van de kans op plaatsing voor de studie tandheelkunde bij ACTA. 

UniversiteitAantal plaatsenJaar
Aantal aanmeldingen bij StudielinkAantal deelnemers aan de toetsdag en selectie bij ACTHoogste aangeboden plaatsingsbewijs
UvA
79
2017
386
315
100
VU
65
2017
352
287
78
UvA
79
2018
468
327
93
VU
65
2018
349
294
79
UvA79
2019
436
325
99
VU
65
2019
440
360
92

In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn er voor het studiejaar 2020-2021 128 plaatsen beschikbaar. Op 15 april krijgen degenen met een rangnummer t/m 68 bij de UvA of t/m 60 bij de VU een plaatsingsaanbod. Er komen na 15 april naar verwachting plaatsen vrij: sommige studenten slagen niet voor het examen, sommige studenten kiezen voor een andere opleiding ook al hebben ze een plaatsingsaanbod en weer andere studenten accepteren hun aanbod om andere redenen niet.

Bedenk wel dat aan bovenstaande informatie geen enkel recht kan worden ontleend voor komende selectieprocedures.

Heb je je antwoord niet gevonden?