VWO-diploma en profiel NG of NT

In het algemeen geldt als vooropleidingseis een vwo-diploma (vernieuwde tweede fase; vanaf september 2010) met het profiel:

  • Natuur en Gezondheid met natuurkunde of
  • Natuur en Techniek met biologie
Als je aan de vooropleidingseisen voldoet, dan mag je meedoen aan de selectie.

Voldoe je niet aan de vooropleidingseisen?

Wanneer je op 15 januari 2020 nog niet volledig voldoet aan de vooropleidingseisen voor de studie Tandheelkunde, maar wel aannemelijk kunt maken daar uiterlijk 15 juli 2020 aan te kunnen voldoen, dan mag je meedoen aan de selectie. Ga bij jezelf na of het reëel is dat je gaat voldoen aan de vooropleidingseisen; je mag je namelijk maar twee keer aanmelden op Studielink voor de selectie bij ACTA. 

Er zijn verschillende manieren om deficiënties weg te werken. Door het behalen van:
  • een universitair testimonium,
  • een vwo-deelcertificaat/staatsexamen, of
  • een CCVX-tentamen.

Let op: Een James Boswell-certificaat wordt niet geaccepteerd!

Zorg ervoor dat je de deficiëntie vóór 15 juli 2020 kunt wegwerken. Neem voor meer informatie hierover contact op met de universiteit waarvoor je je hebt aangemeld (VU: studentenbalie@vu.nl UvA: vul het formulier in).
Besef wel dat als je in je persoonlijk dossier geen cijfers kunt aanleveren voor een of meer deficiënties, de selectiecommissie pro forma voor het betreffende vwo-vak het cijfer 5,5 zal toekennen.
Tip: Je kunt uitstel vragen van de 15 juli datum bij de universiteit waar je je hebt aangemeld via: studentenbalie@vu.nl of via dit UvA-formulier.

Via welke route mag je meedoen?

Selectieroute A omvat de kandidaten die nog geen volledig vwo-diploma hebben, maar wel aannemelijk kunnen maken uiterlijk 15 juli 2020 aan de (nadere) vooropleidingseisen voor de studie Tandheelkunde te kunnen voldoen. Kandidaten die eerder begonnen zijn met een hbo- of wo-opleiding, of bezig zijn met een colloquim doctum, vallen nooit onder route A.

Selectieroute B omvat alle overige kandidaten die uiterlijk 15 juli 2020 aan de vooropleidingseisen voor de studie Tandheelkunde kunnen voldoen.