Studieprogramma

Actieve onderwijsvormen

ACTA stelt in het onderwijs de student en het leerproces centraal. Dit betekent dat er veel actieve onderwijsvormen worden aangeboden, waarbij je zelfstandig en in samenwerking met anderen je kennis ontwikkelt. Dit betekent ook dat voor de studie en de studieplanning veel verantwoordelijkheid bij de student ligt. ACTA zal hierbij een begeleidende rol vervullen.

Compententiegericht

De bachelor- en de masteropleiding hebben een competentiegericht curriculum (onderwijsprogramma). Dit houdt in dat het onderwijsprogramma tot doel heeft de student alle competenties te laten verwerven die noodzakelijk zijn voor de beroepsuitoefening van tandarts. Dit zie je onder andere terug in de thematische aanpak van de blokken en lijnen (waarbij door meerdere vakgebieden samen het onderwijs wordt aangeboden) en in de verwevenheid van theorie en praktijk.

Kritische, wetenschappelijke houding

De studie tandheelkunde is een wetenschappelijke opleiding. ACTA geeft de wetenschappelijkheid van de studie vorm door de student op te leiden tot een tandarts met een kritische en wetenschappelijke houding. In het onderwijs zul je dan ook merken dat er veel aandacht wordt besteed aan het verzamelen, beoordelen en selecteren van informatie. Daarnaast zal de nadruk liggen op het aanleren van vaardigheden waarmee je na afstuderen in staat bent je verder en blijvend in het vak en de wetenschap te ontwikkelen. 

Bindend studieadvies (BSA)

Tijdens het studeren bij ACTA worden eisen gesteld aan de studievoortgang. Bij ACTA geldt daarom een Bindend Studieadvies (BSA) waarin de exacte eisen omschreven zijn.