Oriëntatie op de tandheelkunde

De studie tandheelkunde leidt op tot tandarts. Het grootste deel van de afgestudeerden gaat aan het werk als tandarts in een solo- of groepspraktijk of in loondienst. Daarnaast bestaat na afstuderen ook de mogelijkheid om bij een van de opleidingen te werken in het onderwijs of onderzoek.

Specialisaties

Na de masteropleiding is het mogelijk een differentiatie te volgen in één van de deelgebieden van de tandheelkunde. Hiertoe biedt ACTA vijf postinitiële vervolgopleidingen: endodontologie, orale implantologie, orale kinesiologie, parodontologie en kindertandheelkunde, lees meer (in het Engels). Ook zijn er twee officiële tandheelkundige specialisaties: mondziekten & kaakchirurgie en orthodontie.  

Momenteel zijn de vooruitzichten op de tandheelkundige arbeidsmarkt zeer rooskleurig. Werkloosheid komt niet of nauwelijks voor.

Titulatuur

De studie tandheelkunde bestaat uit een bacheloropleiding van drie jaar en een masteropleiding van eveneens drie jaar. Na afronding van de master kun je, je laten inschrijven in het BIG-register. Vanaf dan ben je bevoegd de tandheelkunde zelfstandig uit te oefenen. Je mag de titel Master of Science in de Tandheelkunde (MSc) voeren.

Actieve onderwijsvormen

ACTA stelt in het onderwijs de student en het leerproces centraal. Dit betekent dat er veel actieve onderwijsvormen worden aangeboden, waarbij je zelfstandig en in samenwerking met anderen je kennis ontwikkelt. Dit betekent ook dat voor de studie en de studieplanning veel verantwoordelijkheid bij de student ligt. ACTA zal hierbij een begeleidende rol vervullen.

Compententiegericht

De bachelor- en de masteropleiding hebben een competentiegericht curriculum (onderwijsprogramma). Dit houdt in dat het onderwijsprogramma tot doel heeft de student alle competenties te laten verwerven die noodzakelijk zijn voor de beroepsuitoefening van tandarts. Dit zie je onder andere terug in de thematische aanpak van de blokken en lijnen (waarbij door meerdere vakgebieden samen het onderwijs wordt aangeboden) en in de verwevenheid van theorie en praktijk.

Kritische, wetenschappelijke houding

De studie tandheelkunde is een wetenschappelijke opleiding. ACTA geeft de wetenschappelijkheid van de studie vorm door de student op te leiden tot een tandarts met een kritische en wetenschappelijke houding. In het onderwijs zul je dan ook merken dat er veel aandacht wordt besteed aan het verzamelen, beoordelen en selecteren van informatie. Daarnaast zal de nadruk liggen op het aanleren van vaardigheden waarmee je na afstuderen in staat bent je verder en blijvend in het vak en de wetenschap te ontwikkelen.