Proefstuderen

Als studiekiezer kun je proefstuderen om ACTA beter te leren kennen en kennis te maken met de opleiding. Je volgt in een dagdeel enkele colleges en krijgt een rondleiding door het ACTA-gebouw. Je kunt je tot uiterlijk 7 januari 2020 om 23:59 uur aanmelden.

Het proefstuderen maakt deel uit van de voorlichting om studiekiezers te ondersteunen bij het maken van de studiekeuze. Deelname is uitsluitend mogelijk voor studiekiezers die overwegen mee te doen aan de selectieprocedure voor de plaatsing van de bacheloropleiding Tandheelkunde bij ACTA van studiejaar 2019-2020 en die nog niet eerder meegedaan hebben aan het proefstuderen. Deelname aan proefstuderen wordt zwaar meegewogen bij de beoordeling van dossiers in de selectieprocedure. De selectiecommissie heeft de data van proefstuderen bepaald op 23 november 2019 en 11 januari 2020.

Wanneer het voor een kandidaat, die mee wil doen met de selectieprocedure voor studiejaar 2020-2021, niet mogelijk of realistisch is om aan het proefstuderen bij ACTA mee te doen, dan kan de kandidaat via een e-mail naar decentraleselectie@acta.nl een gemotiveerd verzoek doen aan de selectiecommissie van ACTA om te kijken of een oplossing hiervoor kan worden gevonden. De kandidaat dient dit verzoek te doen voor of op de uiterste aanmelddatum voor het proefstuderen, d.w.z. 7 januari 2020.
 
Aanmelden
Je meldt je aan via het onderstaande online formulier aan. Je kunt je tot uiterlijk 7 januari 2020 om 23:59 uur aanmelden.

De laatste stap voor het inschrijven
Het Proefstuderen is voor die studiekiezers voor wie de studie tandheelkunde een haalbare en serieuze vervolgopleiding is. De eerste twee stappen uit de voorlichtingswegwijzer heb je al genomen voordat je gaat proefstuderen, waardoor je weet dat je kunt en wilt deelnemen aan de selectie.

Meer informatie
Ga naar de voorlichtingswegwijzer