Proefstuderen

Als studiekiezer kun je proefstuderen om ACTA beter te leren kennen en kennis te maken met de opleiding. Je volgt in een dagdeel enkele colleges en krijgt een rondleiding door het ACTA-gebouw.

Het proefstuderen maakt deel uit van de voorlichting om studiekiezers te ondersteunen bij het maken van de studiekeuze. Deelname is uitsluitend mogelijk voor studiekiezers die overwegen mee te doen aan de selectieprocedure voor de plaatsing van de bacheloropleiding Tandheelkunde bij ACTA van studiejaar 2021-2022 en die nog niet eerder meegedaan hebben aan het proefstuderen. Deelname aan proefstuderen wordt zwaar meegewogen bij de beoordeling van het persoonlijk dossiers in de selectieprocedure. De selectiecommissie heeft de data van proefstuderen bepaald op 21 november 2020 en 9 januari 2021.

Wanneer het voor een kandidaat, die mee wil doen met de selectieprocedure voor studiejaar 2021-2022, niet mogelijk of realistisch is om aan het proefstuderen bij ACTA mee te doen, dan kan de kandidaat via een e-mail naar onderwijsbalie@acta.nl een gemotiveerd verzoek doen aan de Selectiecommissie ACTA om te kijken of een oplossing hiervoor kan worden gevonden. De kandidaat dient dit verzoek te doen voor of op de uiterste aanmelddatum voor het proefstuderen, d.w.z. 2 januari 2021 CET.
 
Aanmelden vanaf medio oktober 2020
Je meldt je aan via een online formulier dat medio oktober 2020 via deze website beschikbaar wordt gesteld. Op 1 oktober zal op de aanmeldpagina vermeld worden wanneer de aanmelding open gaat.

De laatste stap voor het inschrijven
Het Proefstuderen is voor die studiekiezers voor wie de studie Tandheelkunde een haalbare en serieuze vervolgopleiding is. De eerste twee stappen uit de voorlichtingswegwijzer heb je al genomen voordat je gaat proefstuderen, waardoor je weet dat je kunt en wilt deelnemen aan de selectie.

Meer informatie
Ga naar de voorlichtingswegwijzer.