Tijdslijn selectieprocedure

De tijdlijn voor de selectie ziet er als volgt uit:

  • Vrijdag 15 januari 2021: deadline aanmelding via Studielink.
  • Uiterlijk vrijdag 22 januari 2021: ACTA verstuurt een e-mail met de uitnodiging voor deelname aan de toetsdag, de studiestof voor de biomedische toets en nadere informatie over het digitaal inleveren van het persoonlijk dossier.
  • Donderdag 28 januari 2021, 12.00 uur CET: deadline inleveren persoonlijk dossier.
  • Vrijdag 29 januari 2021: ACTA verstuurt een e-mail met de inloggegevens voor de toetsdag, evenals de instructies voor de toets op 6 februari 2021.
  • Vrijdag 29 januari t/m zaterdag 6 februari 2021: maximaal vier maal de gelegenheid om te oefenen met online proctoring via de op 29 januari toegezonden inloggegevens.
  • Zaterdag 6 februari 2021: online toetsdag
  • Donderdag 15 april 2021: Studielink verstuurt de uitslag van de selectie, het rangnummer.
  • Uiterlijk dinsdag 20 april 2021: de Selectiecommissie ACTA verstuurt  de toelichting op het rangnummer.

Hoe vaak kan ik meedoen?

Aanmelden voor de selectie voor de studie tandheelkunde bij ACTA is maximaal twee keer mogelijk, eenmaal via een inschrijving bij de VU en eenmaal via een inschrijving bij de UvA, maar niet in hetzelfde jaar.

Rangnummers

Alle kandidaten die zich uiterlijk 15 januari 2021 bij Studielink hebben aangemeld, die uiterlijk 28 januari (12.00 uur CET) het persoonlijk dossier digitaal hebben ingeleverd en die op de toetsdag van 6 februari 2021 de biomedische toets hebben afgelegd krijgen een rangnummer. Kandidaten die zich wel hebben aangemeld bij Studielink, maar geen persoonlijk dossier digitaal hebben ingeleverd en/of niet de biomedische toets op de toetsdag hebben afgelegd, krijgen dus geen rangnummer. De rangnummers worden voor de UvA en VU onafhankelijk van elkaar toegekend.

Selectie versus plaatsing

De selectiecommissie van ACTA bepaalt de rangnummers van de kandidaten op basis van de selectieprocedure. Het nummer bepaalt de plaats van de kandidaat op de ranglijst ten opzichte van de andere kandidaten. Vervolgens wordt door de VU of UvA een plaatsingsbewijs uitgereikt indien de kandidaat daar op grond van zijn rangnummer voor in aanmerking komt. Dit gebeurt per mail vanaf 15 april 2021. Wanneer de kandidaat een plaats aangeboden heeft gekregen, moet deze de plaats binnen 14 dagen accepteren via Studielink. Anders vervalt de aangeboden plaats en wordt deze automatisch aangeboden aan de eerstvolgende kandidaat op de ranglijst. De uiterste datum waarop een plaatsingsbewijs wordt afgegeven is 15 augustus 2021.

Wat als je er niet in slaagt je diploma te behalen?

Als je er niet in slaagt je diploma of getuigschrift te halen, kun je bij de betreffende universiteit het verzoek doen om de aanmelding ongedaan te maken. Dit verzoek moet voor 1 september 2021 worden ingediend. Dan houd je nog de mogelijkheid over om je voor de komende jaren opnieuw aan te melden voor de selectieprocedure ACTA via de VU of UvA. Voor alle kandidaten die gezakt zijn geldt dat hun eventuele plaatsingsbewijs voor ACTA voor het desbetreffende studiejaar vervalt. Dit kan ook niet worden overgeheveld naar een volgend studiejaar. 

Geen toelating

Als drager van het Hepatitis B-virus, kun je geen tandarts worden en mag je de opleiding tandheelkunde niet volgen. Zorg er daarom voor dat je weet of je al dan niet drager bent vóór je aan de selectie begint.

Meer informatie

Neem contact op via onderwijsbalie@acta.nl.