Toetsdag

Vanwege de voortdurende coronacrisis heeft de selectiecommissie besloten dat alle kandidaten ‘at home’ onder digitaal toezicht gaan toetsen. 

Dit digitale toezicht wordt proctoring genoemd. ACTA gebruikt hiervoor via de Vrije Universiteit het systeem Proctorio.

Voorts heeft de selectiecommissie besloten dat er uitsluitend een biomedische toets zal worden afgenomen op de toetsdag. Hiermee wil de selectiecommissie het risico op een mogelijk technisch falen van Proctorio en/of de toetssoftware minimaliseren. Met dit besluit blijft de selectieprocedure 2021-2022 in stand.

Voor deze toetsing heeft de selectiecommissie voor de kandidaten het volgende opgesteld: 


Biomedische toets

Met de biomedische toets wordt het volgende getoetst: het toepassen van vwo basiskennis op natuurwetenschappelijke principes en kennis uit studiemateriaal in een medisch-biologische context, relevant voor de tandheelkunde. Het materiaal hiervoor wordt aan de kandidaten uiterlijk 22 januari 2021, in de middag, ter beschikking gesteld. De biomedische toets wordt in de Nederlandse taal afgenomen.

De toetsdag zal plaatsvinden op zaterdag 6 februari 2021.

Kandidaten uit Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Aruba, Curaçao en Sint Maarten

Deze kandidaten zullen ook ‘at home’ onder digitaal toezicht gaan toetsen, zie hierboven. Het aanvangstijdstip zal zodanig gekozen worden dat dit voor zoveel mogelijk kandidaten passend is.