Toetsdag

Er wordt tijdens de toetsdag bij de kandidaten in ieder geval een  biomedische  toets  afgenomen.  Hierbij  wordt  het  volgende  getoetst:  het toepassen van vwo basiskennis over natuurwetenschappelijke principes en kennis uit studiemateriaal in een medisch-biologische context, relevant voor de tandheelkunde. Het materiaal hiervoor wordt aan de kandidaten uiterlijk  22 januari 2021, in de middag ter beschikking gesteld. Tevens kunnen er nog één of meer toetsen worden afgenomen die relevant zijn voor de studie en het vakgebied. De toetsen worden in de Nederlandse taal afgenomen.

De toetsdag zal plaatsvinden op Zaterdag 6 februari 2021.

De lokatie(s) en wijze van toetsing op 6 februari 2021 is/zijn  afhankelijk van de dan geldende corona maatregelen. Mogelijk zal de toetsing on line via Proctoring geschieden. Houdt er dus alvast rekening mee dat je vanuit je thuissituatie de beschikking hebt over het volgende:
  • Een computer of laptop
  • Een stabiele LAN- of Wi-Fi internetverbinding van minimaal 1MBps
  • Een webcam
  • Een microfoon
  • Google Chrome (in ieder geval tijdelijk) als standaardbrowser

Kandidaten uit Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Aruba, Curaçao en Sint Maarten

Kandidaten uit Bonaire, Sint Eustatius en Saba onderscheidenlijk Aruba, Curaçao en Sint Maarten worden via dezelfde procedure beoordeeld als de Nederlandse kandidaten. Wanneer het voor een kandidaat niet mogelijk of realistisch is om aan de toetsdag in Nederland mee te doen, dan worden deze in de gelegenheid gesteld om op een aanvaardbare locatie, onder gecontroleerde omstandigheden, dezelfde toetsen af te leggen. Neem hiervoor via onderwijsbalie@acta.nl uiterlijk 15 januari 2021 23.59 uur CET contact op met de selectiecommissie van ACTA.

Overige buitenlandse kandidaten

Deze worden via dezelfde procedure beoordeeld als de Nederlandse kandidaten. Wanneer het voor een kandidaat niet mogelijk of realistisch is om aan de toetsdag in Nederland mee te doen, dan kan deze via onderwijsbalie@acta.nl een beargumenteerd verzoek indienen bij de selectiecommissie om de toetsen op dezelfde locatie te maken als de hierboven genoemde kandidaten. Dit verzoek dient uiterlijk 15 januari 2021 23.59 uur CET te zijn gedaan aan de selectiecommissie.