Aanmelden bij Studielink

Voordat je je aanmeldt, controleer of je aan de volgende voorwaarden voldoet.

  1. Je voldoet aan de nadere vooropleidingseisen of kunt aannemelijk maken dat je daar uiterlijk 15 juli 2021 aan kunt voldoen,
  2. Je hebt jezelf geïnformeerd over de studie via de voorlichting en over de selectieprocedure, 
  3. Je wilt een studieplaats bemachtigen bij ACTA per 1 september 2021.


Meld je uiterlijk 15 januari 2021 aan!

Aanmelden doe je via  Studielink. Houd er daarbij rekening mee dat je tijdens het aanmelden moet kiezen voor een van de twee universiteiten (VU of UvA). Let er ook op dat je de beschikking moet hebben over je DigiD.