Eisen bewijsstukken en vwo-cijfers

Je bent te allen tijde verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid en volledigheid van de bewijsstukken die worden ingeleverd in het persoonlijk dossier. Er kan niet worden verwezen naar de instelling of persoon die het bewijsstuk heeft aangeleverd indien het bewijsstuk niet aan de gestelde eisen voldoet en dit consequenties heeft voor de  puntentoekenning aan de hand van de door de selectiecommissie gehanteerde  beoordelingssystematiek.

De selectiecommissie kent alleen punten toe als ten aanzien van een aspect op de juiste manier bewijs wordt aangeleverd. Om te bepalen of je punten krijgt let de commissie op de inhoud van de activiteiten, de intensiteit van de activiteiten (we hanteren een urennorm), wanneer en hoe lang je je hebt ingezet (duur) en het niveau van de activiteiten. Om een punt voor een activiteit te krijgen moet het betreffende bewijsstuk dus al deze informatie bevatten.

Bewijsstukken Algemeen
Bewijsstukken Persoonlijk Dossier
Cijfers en selectieroute
Cijfersjabloon