Selectie en plaatsing

De coronacrisis kan, door overheidsmaatregelen, (in)direct invloed hebben op het verloop van de selectieprocedure voor het studiejaar 2021-2022. De selectiecommissie ACTA houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Het is als kandidaat belangrijk dat je regelmatig alle informatie over de selectieprocedure leest. De bacheloropleiding Tandheelkunde ACTA is een numerus fixus opleiding.

Vanwege de voortdurende coronacrisis heeft de selectiecommissie besloten dat alle kandidaten ‘at home’ onder digitaal toezicht gaan toetsen; het zogenaamde proctoring. Zie hiervoor de pagina Toetsdag.

De aangescherpte overheidsmaatregelen die gelden met ingang van 15 december 2020 leiden niet tot een aanpassing van de selectieprocedure.

Hoe kun je een studieplaats bemachtigen?

Er is maar één manier om een studieplaats tandheelkunde bij ACTA te bemachtigen en dat is via succesvolle deelname aan de selectieprocedure.

Wat is de verdeling van de beschikbare studieplaatsen?

ACTA is een samenwerkingsverband tussen de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en de Universiteit van Amsterdam (UvA). Het totaal aantal plaatsen van 144 is verdeeld over deze twee universiteiten. Voor de UVA zijn 79 plaatsen beschikbaar en voor de VU 65 plaatsen. Dit houdt in dat je tijdens je inschrijving bij Studielink kiest voor een van de twee universiteiten om bij ACTA een studieplaats te kunnen bemachtigen.

Kan ik mij het beste aanmelden voor een UvA- of VU-selectieplaats?

Er is geen advies te geven wat het meest gunstig is, omdat de selectiecommissie geen zicht heeft op het aantal aanmeldingen voor de UvA of VU. Beide universiteiten hebben nu eenmaal een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Voor de inhoud van de selectie en de studie maakt het niet uit of je een UvA- of VU-aanmelding hebt.

Wat zijn de kansen om een plaatsingsbewijs te krijgen?

Er is voor de afgelopen studiejaren een overzicht opgesteld van de aantallen aanmeldingen en de uiteindelijke plaatsing. Dit geeft een indicatie van de kans op plaatsing voor de studie tandheelkunde bij ACTA.

Selectieprocedure

De selectieprocedure bestaat, na aanmelding via Studielink, uit het inleveren van een persoonlijk dossier en het afleggen van de biomedische toets op de toetsdag.

De eindscore van een kandidaat wordt bepaald door de scores behaald voor het persoonlijk dossier en de score van de toetsdag bij elkaar op te tellen. Dit leidt tot een rangnummer dat  je kans op plaatsing bepaalt.

Toestemming

Van een kandidaat die ten tijde van de selectieprocedure minderjarig is, wordt door de selectiecommissie aangenomen dat hij hieraan deelneemt met toestemming van de ouder(s)/voogd(en).