Bachelor Tandheelkunde

Historische deelname

empty

Aanmelding voor de studie tandheelkunde bij ACTA is maximaal twee keer mogelijk, eenmaal via een inschrijving bij de VU en eenmaal via een inschrijving bij de UvA. Als je voor de tweede keer wilt aanmelden om aan de selectie bij ACTA wilt deelnemen, dan ben je er zelf verantwoordelijk voor dat je je uiterlijk 15 januari 2017 via Studielink bij de juiste universiteit aanmeldt.

Studielink heeft een historisch  overzicht waarin is bijgehouden hoe vaak een kandidaat zich heeft aangemeld voor loting/selectie voor de studie tandheelkunde. Als iemand zich in het verleden heeft aangemeld voor de loting, dan telt dit mee als deelname.

In aanvulling hierop beslist ACTA  zelfstandig over de historische deelname van een kandidaat aan de selectie: De kandidaat heeft voor ACTA  een deelnamekans verbruikt als hij in enig jaar een persoonlijk dossier heeft ingestuurd naar de Commissie Selectie van ACTA, ook al heeft de kandidaat na het opsturen van dit dossier zijn inschrijving via Studielink ingetrokken. Stuur als kandidaat dus niet lichtvaardig je persoonlijk dossier op.