Bachelor Tandheelkunde

Selectieprocedure

Verdeling van plaatsen tussen UvA en VU en tussen route A en B
De procedure is voor selectieroute A en B gelijk. Er zijn in totaal 144 plaatsen. De verdeling van de plaatsen tussen UvA en VU voor route A en B is als volgt:maximaal aantalmaximaal aantal

Totaal plaatsenRoute ARoute B
UvA795524
VU654619

Score
De eindscore van een kandidaat wordt bepaald door de scores behaald voor het persoonlijk dossier en de scores van de toetsdag bij elkaar op te tellen. Dit leidt tot een rangnummer dat uiteindelijk je kans op plaatsing bepaalt. Deelname aan de selectie is alleen mogelijk voor kandidaten die aannemelijk kunnen maken dat zij uiterlijk 15 juli aan de toelatingseisen kunnen voldoen.

Toetsdag
Op de toetsdag worden drie voor de studie tandheelkunde en het vakgebied relevante toetsen afgenomen:
  • Een biomedische toets, relevant voor de studie tandheelkunde
  • Een toets gericht op sociale intelligentie en communicatie 
  • Een toets gericht op taalvaardigheid, cijfermatig inzicht en/of ruimtelijk inzicht.
Rangnummers
Alle kandidaten die zich tijdig (uiterlijk 15 januari 2017) bij Studielink hebben ingeschreven, die tijdig (d.w.z. op 4 februari 2017) een persoonlijk dossier hebben ingediend, die aan de toetsdag op 4 februari hebben meegedaan en die uiterlijk 15 juli kunnen voldoen aan de toelatingseisen krijgen een rangnummer. Voor het toekennen van de rangnummers worden de volgende twee groepen onderscheiden, waarbij eerst groep I een nummer krijgt en daarna groep II. Kandidaten die zich wel hebben ingeschreven, maar geen dossier hebben ingeleverd of niet meegedaan hebben met de toetsdag krijgen geen rangnummer.
I.     Alle kandidaten die tenminste een 7½ als gemiddeld vwo schoolcijfer hebben voor de 6 verplichte vakken  (NE,ENG, WI, BIO, NA, SCH), die meegedaan hebben aan de toetsdag, die de drie toetsen gemiddeld met tenminste een voldoende hebben afgesloten, die aantoonbare oriëntatie op het vakgebied en de studie hebben en die aantoonbare motivatie hebben. Het rangnummer wordt bepaald op basis van de resultaten van de toetsen en het persoonlijk dossier.
II.    Alle overige kandidaten die meegedaan hebben aan de toetsdag. Het rangnummer wordt bepaald op basis van de resultaten van de toetsen en het persoonlijk dossier.

Buitenlandse kandidaten
  • Kandidaten van het Nederlands-Caribisch gebied. Deze worden via dezelfde methodiek beoordeeld als de Nederlandse kandidaten. Wanneer het voor een kandidaat niet mogelijk of realistisch is om aan de toetsdag in Nederland mee te doen, dan worden deze in de gelegenheid gesteld om op een aanvaardbare locatie, onder gecontroleerde omstandigheden, dezelfde toetsen af te leggen. Neem hiervoor tijdig contact op met de Commissie Selectie van ACTA. 
  • Overige buitenlandse kandidaten. Deze worden via dezelfde methodiek beoordeeld als de Nederlandse kandidaten. Wanneer het voor iemand niet mogelijk is om aan de toetsdag in Nederland mee te doen dan ontvangt deze kandidaat geen rangnummer.

Meer informatie?
Lees de veelgestelde vragen of neem contact op via Contact en voorlichting.