Bachelor Tandheelkunde

Selectie en plaatsing


Ieder jaar kan slechts een beperkt aantal eerstejaarsstudenten starten met de opleiding Tandheelkunde. Voor het studiejaar 2019-2020 zijn er bij ACTA 144 plaatsen beschikbaar.

Hoe kun je een studieplaats bemachtigen?
Er is maar één manier om een studieplaats tandheelkunde bij ACTA te bemachtigen en dat is via selectie.

De verdeling van studieplaatsen
ACTA heeft twee moederuniversiteiten, namelijk de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam (UvA). Het totaal aantal plaatsen van 144 is verdeeld over deze twee universiteiten. Voor  de UVA is 55% van de plaatsen beschikbaar en voor de VU 45%. Dit houdt in dat je tijdens je inschrijving bij Studielink kiest voor een van de twee universiteiten om bij ACTA een studieplaats te kunnen bemachtigen.  

Geen toelating
Als drager van het Hepatitis B virus, kun je geen tandarts worden en mag je de opleiding tandheelkunde niet volgen. Zorg er daarom voor dat je weet of je al dan niet drager bent vóór je aan de selectie begint.

Mag ik meedoen?
Als je uiterlijk 15 juli 2019 kunt voldoen aan de (nadere) vooropleidingseisen  voor de studie tandheelkunde en je hebt je uiterlijk 15 januari 2019 aangemeld op Studielink, dan mag je meedoen met de selectie bij ACTA. Let op: als je nog een of meer deficiënties moet wegwerken, dan dien je die deficiëntie(s) dus vóór 15 juli 2019 te hebben weggewerkt. Je kunt uitstel vragen van de 15 juli datum bij de Universiteit waar je je hebt aangemeld via: studentenbalie@vu.nl of via dit UvA-formulier.

Aan welke route mag je meedoen? 
Er zijn twee verschillende routes:

Selectieroute A omvat de kandidaten die nog geen volledig vwo-diploma hebben, maar wel aannemelijk kunnen maken uiterlijk 15 juli 2019 aan de (nadere) vooropleidingseisen voor de studie tandheelkunde te kunnen voldoen. Kandidaten die eerder begonnen zijn met een HBO- of WO-opleiding, of bezig zijn met een colloquim doctum, vallen nooit onder route A.

Selectieroute B omvat alle overige kandidaten die uiterlijk 15 juli 2019 aan de nadere vooropleidings-eisen voor de studie tandheelkunde kunnen voldoen. 

Hoe ziet de selectieprocedure er uit?
De procedure is voor selectieroute A en B gelijk en heeft één ronde. Zie selectieprocedure. We selecteren 70% van onze studenten via route A. De overige 30% selecteren we via route B.

Tijdlijn selectie:

  • Uiterlijk 15 januari 2019: aanmelding via Studielink.
  • Op vrijdag 18 januari 2019 krijgen alle kandidaten per e-mail een uitnodiging voor deelname aan de toetsdag en nadere informatie over het inleveren van het persoonlijk dossier.
  • Zaterdag 2 februari 2019: toetsdag en inleveren persoonlijk dossier
  • 15 april 2019: uitslag selectie en rangnummer bekend.

Hoe vaak kan ik meedoen?
Aanmelden voor de studie tandheelkunde bij ACTA is maximaal twee keer mogelijk, eenmaal via een inschrijving bij de VU en eenmaal via een inschrijving bij de UvA, maar niet in hetzelfde jaar.   

Selectie versus plaatsing
De selectiecommissie van ACTA bepaalt de rangnummers van de kandidaten op basis van de selectieprocedure. Het nummer bepaalt de plaats van de kandidaat op de ranglijst ten opzichte van de andere kandidaten. Vervolgens wordt door de VU of UvA een plaatsingsbewijs uitgereikt indien de kandidaat daar op grond van zijn rangnummer voor in aanmerking komt. Dit gebeurt per mail vanaf 15 april 2019. Wanneer de kandidaat een plaats aangeboden heeft gekregen, moet deze de plaats binnen 14 dagen accepteren via Studielink. Anders vervalt de aangeboden plaats en wordt deze automatisch aangeboden aan de eerstvolgende kandidaat op de ranglijst. De uiterste datum waarop een plaatsingsbewijs wordt afgegeven is 15 augustus 2019.

Wat als je er niet in slaagt je diploma te behalen?
Als je er niet in slaagt je diploma of getuigschrift te halen, kun je bij de betreffende universiteit het verzoek doen om de aanmelding ongedaan te maken. Dit verzoek moet voor 1 september 2019 worden ingediend. Dan houd je nog de mogelijkheid over om je voor de komende jaren opnieuw aan te melden voor de selectieprocedure ACTA via de VU of UvA. Voor alle kandidaten die gezakt zijn geldt dat hun eventuele plaatsingsbewijs voor ACTA voor het desbetreffende studiejaar vervalt. Dit kan ook niet worden overgeheveld  naar een volgend studiejaar.