Bachelor Tandheelkunde

Selectie en plaatsing


Ieder jaar kan slechts een beperkt aantal eerstejaarsstudenten starten met de opleiding Tandheelkunde. Voor het studiejaar 2018-2019 zijn er bij ACTA 144 plaatsen beschikbaar.

Hoe kun je een studieplaats bemachtigen?
Er is maar één manier om een studieplaats tandheelkunde bij ACTA te bemachtigen en dat is via selectie.

De verdeling van studieplaatsen
ACTA heeft twee moederuniversiteiten, namelijk de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam (UvA). Het totaal aantal plaatsen van 144 is verdeeld over deze twee universiteiten. Voor  de UVA is 55% van de plaatsen beschikbaar en voor de VU 45%. Dit houdt in dat je tijdens je inschrijving bij Studielink kiest voor een van de twee universiteiten om bij ACTA een studieplaats te kunnen bemachtigen.  

Geen toelating
Als drager van het Hepatitis B virus, kun je geen tandarts worden en mag je de opleiding tandheelkunde niet volgen. Zorg er daarom voor dat je weet of je al dan niet drager bent vóór je aan de selectie begint.

Mag ik meedoen?
Als je uiterlijk 15 juli 2018 kunt voldoen aan de vooropleidingseisen voor de studie tandheelkunde en je hebt je uiterlijk 15 januari 2018 aangemeld op Studielink, dan mag je meedoen met de selectie bij ACTA. Let op: als je bijvoorbeeld bezig bent met het behalen van je vwo-diploma en je moet daarbij ook nog een of meer deficiënties wegwerken, dan dien je die deficiëntie(s) dus vóór 15 juli te hebben weggewerkt. Je kunt uitstel vragen van de 15 juli datum bij de Universiteit waar je je hebt aangemeld, zie de regeling van de VU of de regeling van de UvA.

Aan welke route mag je meedoen? 
Er zijn twee verschillende routes:

Selectieroute A
Je komt in aanmerking voor deze route als je nog geen vwo-diploma hebt, maar wel verwacht uiterlijk 15 juli 2018 een volledig vwo-diploma met het juiste profiel te behalen. Kandidaten die al een vwo diploma of een (HBO of WO) bachelordiploma hebben, vallen altijd onder selectieroute B.

Selectieroute B
Je komt in aanmerking voor deze route als je niet tot route A behoort, maar wel voldoet aan de vooropleidingseisen, of aannemelijk kunt maken daar uiterlijk 15 juli 2018 aan te kunnen voldoen.

Hoe ziet de selectieprocedure er uit?
De procedure is voor selectieroute A en B gelijk en heeft één ronde. Zie selectieprocedure.  We selecteren 70% van onze studenten via route A. De overige 30% selecteren we via route B.

Tijdlijn selectie:

  • Uiterlijk 15 januari 2018: aanmelding via Studielink.
  • Uiterlijk 19 januari 2018: alle kandidaten krijgen per e-mail een uitnodiging voor deelname aan de toetsdag en nadere informatie over het inleveren van het persoonlijk dossier.
  • Zaterdag 3 februari 2018: toetsdag en inleveren persoonlijk dossier
  • 15 april 2018: uitslag selectie en rangnummer bekend.


Hoe vaak kan ik meedoen?

Aanmelden voor de studie tandheelkunde bij ACTA is maximaal twee keer mogelijk, eenmaal via een inschrijving bij de VU en eenmaal via een inschrijving bij de UvA, maar niet in hetzelfde jaar.

Selectie versus plaatsing
De Commissie Selectie van ACTA bepaalt de rangnummers van de kandidaten op basis van de selectieprocedure. Het nummer bepaalt de plaats van de kandidaat op de ranglijst ten opzichte van de andere kandidaten. Daarna wordt door de VU of UvA een plaatsingsbewijs uitgereikt. Dit gebeurt per mail vanaf 15 april 2018. Wanneer de kandidaat een plaats aangeboden heeft gekregen, moet deze de plaats binnen 14 dagen accepteren via Studielink. Anders vervalt de aangeboden plaats en wordt deze automatisch aangeboden aan de eerstvolgende kandidaat op de ranglijst. De uiterste datum waarop een plaatsingsbewijs wordt afgegeven is 15 augustus.

Wat als je er niet in slaagt je diploma te behalen?
Als je er niet in slaagt je diploma of getuigschrift te halen, kun je bij de betreffende universiteit het verzoek doen om de aanmelding ongedaan te maken. Dit verzoek moet voor 1 september worden ingediend. Dan houd je nog de mogelijkheid over om je voor de komende jaren opnieuw aan te melden voor de selectieprocedure ACTA via de VU of UvA. Voor alle kandidaten die gezakt zijn geldt dat hun eventuele plaatsingsbewijs voor ACTA het desbetreffende studiejaar vervalt. Dit kan ook niet overgeheveld worden naar een volgend studiejaar.