Bachelor Tandheelkunde

Toelatingseisen

In het algemeen geldt als toelatingseis een vwo-diploma (vernieuwde tweede fase; vanaf september 2010) met het profiel:

  • Natuur en Gezondheid met natuurkunde of
  • Natuur en Techniek met biologie

Heb je een vwo-diploma van voor september 2010?
Een oud vwo-diploma (van voor september 2010) met profiel N&T met biologie 1 en 2 of profiel N&G geeft geen directe toelating tot de studie tandheelkunde. Maar je kunt bij de desbetreffende universiteit (VU of UvA) een toelatingsbeschikking aanvragen. De universiteit verifieert vervolgens de vooropleiding. De beoordeling van het diploma door de Universiteit moet toegevoegd worden aan het persoonlijk dossier.

Heb je een buitenlandse opleiding?
Om te achterhalen of je diploma minimaal gelijk wordt gesteld aan het vereiste Nederlandse VWO--diploma, dien je tijdig contact op te nemen met de UvA of de VU; afhankelijk van waar je je aanmeldt. Daar krijg je informatie op welke wijze je diploma en je vakken worden beoordeeld. Alleen als uit deze beoordeling blijkt dat je diploma als gelijkwaardig wordt beschouwd aan het Nederlands vwo-diploma zoals hierboven omschreven en je hebt voldoende beheersing van de Nederlandse taal, dan laat ACTA je toe tot de selectie. De beoordeling door de universiteit van het diploma moet toegevoegd worden aan het persoonlijk dossier.

Heb je een hbo–of wo vooropleiding?
Je kunt worden toegelaten voor tandheelkunde als je in het bezit bent van een bo-of wo–bachelor, aangevuld met de volgende vier vwo-deelcertificaten/universitaire testimonia: wiskunde A of wiskunde B, biologie, scheikunde en natuurkunde. Ook als je in het bezit bent van een hbo-propedeuse kun je toegelaten worden, maar in dit geval aangevuld met de volgende zes vwo-deelcertificaten/universitaire testimonia: wiskunde A of wiskunde B, biologie, scheikunde, natuurkunde, Nederlands en Engels. Tip: als er geen vwo cijfers beschikbaar zijn, dan wordt pro-forma het cijfer 5½ ingevoerd; overweeg dan om ook voor deze vakken een vwo certificaat te halen.

Ben je 21 jaar of ouder en voldoe je niet aan de toelatingseisen?
Dan kun je toegelaten worden door middel van een toelatingsexamen, het zogenaamde Colloquium Doctum (CD). Neem voor meer informatie contact op met de studentendecaan van de UvA als je je bij deze universiteit wilt inschrijven. Schrijf je je in bij de VU? Neem dan contact op met centrale studentenadministratie van de VU. De algemene criteria voor een colloquium doctum zijn vwo certificaten voor de volgende 6 vakken: wiskunde A of wiskunde B, biologie, scheikunde, natuurkunde, Nederlands en Engels. Ook hier geldt dat als er geen vwo-cijfers beschikbaar zijn pro forma het cijfer 5½ wordt ingevoerd.