Bachelor Tandheelkunde

Veelgestelde vragen

empty

Algemene vragen
Van het vwo naar ACTA
Van een ander opleiding naar ACTA

emptyAlgemene vragen
1.     Kan ik meedoen aan de selectie als ik op 15 januari 2018 nog niet volledig voldoe aan devooropleidingseisen?
Wanneer je op 15 januari 2018 nog niet volledig voldoet aan de vooropleidingseisen voor de studie tandheelkunde, maar wel aannemelijk kunt maken daar uiterlijk 15 juli 2018 aan te kunnen voldoen, dan mag je meedoen aan de selectie. Ga bij jezelf na of het reëel is dat je gaat voldoen aan de vooropleidingseisen; je mag je namelijk maar twee keer inschrijven op Studielink voor de selectie bij ACTA.

Let op! Om toegelaten te worden tot de opleiding moet je aannemelijk kunnen maken uiterlijk 15 juli 2018 volledig aan de toelatingseisen te kunnen voldoen. Je kunt uitstel vragen van de 15 juli datum bij de Universiteit waar je je hebt aangemeld, zie de regeling van de VU of de regeling van de UvA.
2.     Ik wil meedoen aan de selectie. Wanneer kan ik een persoonlijk dossier inleveren?
Let op! Om mee te kunnen doen aan de selectie moet je je uiterlijk 15 januari 2018 via Studielink aanmelden. Het persoonlijk dossier moet op de toetsdag, 3 februari 2018, worden ingeleverd. Met het inleveren van het persoonlijk dossier wordt aan de selectiecommissie toestemming verleend om de in het dossier opgenomen informatie te verifiëren bij de desbetreffende persoon/instantie. Indien deze informatie naar het oordeel van de selectiecommissie niet blijkt te kloppen kan dit consequenties hebben voor de deelname aan de selectie.
3.     Hoe moet het persoonlijk dossier er uitzien?
Voor algemene informatie zie persoonlijk dossier. Na je aanmelding via Studielink, krijg je tussen 16 en 19 januari 2018 per mail nader bericht over de inhoud van het af te geven persoonlijk dossier en hoe het eruit moet zien.
4.     Kan ik mij het beste inschrijven voor een UvA- of VU-selectieplaats?
Er is geen advies te geven wat het meest gunstig is. Beide universiteiten hebben een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Bij de UvA is 55% van de plaatsen beschikbaar en bij de VU 45%. Afgelopen jaren was het aantal aanmeldingen voor de UvA ook ongeveer 55% en voor de VU ongeveer 45%.
Voor de inhoud van de selectie en de studie maakt het niet uit of je een UvA- of VU-inschrijving hebt.
5.     Hoe vaak kan je deelnemen aan de selectie?
Je kunt bij ACTA tweemaal deelnemen aan de selectie. Eenmaal via een aanmelding bij de VU en eenmaal via een aanmelding bij de UvA.
6.     Ik heb al een keer eerder aan de selectie van ACTA deelgenomen. Kan ik mij nog een keer inschrijven voor de selectie van ACTA?
Ja, je kunt bij ACTA tweemaal deelnemen aan de selectie. Eenmaal via een inschrijving bij de VU en eenmaal via een inschrijving bij de UvA.

7.    Wat zijn de kansen om een plaatsingsbewijs te krijgen?
In onderstaande tabel staan de aantallen aanmeldingen voor de selectieprocedure en de uiteindelijke plaatsing voor studiejaar 2017-2018. Dit geeft een indicatie van de kans op plaatsing voor de studie tandheelkunde bij ACTA.

Opleiding
aantal plekken
aantal aanmeldingen bij Studielink op 16 januari 2017
aantal deelnemers aan de toetsdag en selectie bij ACTA
Hoogste aangeboden plaatsingsbewijs in 2017
THK UvA
79
386
315
100
THK VU
65
352
287
78
In 2017 waren er in totaal ongeveer 600 deelnemers aan de selectieprocedure bij ACTA bij in totaal 144 plaatsen. Als je meedoet aan de selectieprocedure heb je dus grofweg een kans van 25% om een opleidingsplaats te krijgen bij ACTA. Voor UvA en VU is dit percentage ongeveer gelijk. Bedenk wel dat aan deze informatie geen enkel recht kan worden ontleend voor komende selectieprocedures.
 
Op 15 april krijgen degenen met een rangnummer t/m 79 bij de UvA of t/m 65 bij de VU een plaatsingsaanbod. Er komen na 15 april naar verwachting extra plaatsen vrij: sommige studenten slagen niet voor het examen, sommige studenten kiezen voor een andere opleiding ook al hebben ze een plaatsingsaanbod en weer andere  studenten accepteren hun aanbod om andere redenen niet. Bij de VU zijn er na 15 april 2017 nog 13 plekken vrijgekomen, wat in 2017 betekende dat studenten met een rangnummer tot en met 78 bij de VU geplaatst zijn. Bij de UvA zijn er na 15 april 2017 nog 21 plekken vrijgekomen, wat in 2017 betekende dat studenten met een rangnummer tot en met 100 bij de UvA geplaatst zijn.


emptyVan het vwo naar ACTA
1.     Ik zit op het vwo, maar ik heb een ander profiel dan vermeld in de toelatingseisen. Kan ik meedoen aan de selectie?
Nee, je kunt je niet meedoen aan de selectie als je niet voldoet aan de vooropleidingseisen voor 15 juli 2018
2.     Ik ben vanuit het havo doorgestroomd naar het vwo. Kan ik meedoen aan de selectie van ACTA?
Ja, behaal je tijdig je vwo-diploma met een profiel volgens de vooropleidingseisen, dan kun je deelnemen aan de selectie (selectieroute A).
3.     Ik heb een vwo-diploma van voor september 2010. Kan ik mij inschrijven voor de selectie van ACTA?
Nee, een vwo-diploma van voor september 2010 geeft geen toegang tot de studie tandheelkunde.
Tip: Vraag een toelatingsbeschikking aan bij de universiteit waar je jezelf wilt inschrijven (VU of UvA). De universiteit beoordeelt of het diploma voldoet.
4.     Ik ben bezig mijn vwo-diploma te behalen, maar moet daarbij ook nog een vwo-deficiëntie wegwerken. Kan ik meedoen aan de selectie?
Dat kan, mits je die deficiëntie vóór 15 juli 2018  kunt wegwerken. Neem voor meer informatie hierover contact op met de centrale studentenadministratie van de Universiteit waarvoor je je hebt aangemeld. Besef wel dat als je in je persoonlijk dossier geen cijfers kunt aanleveren voor een of meer deficiënties, de selectiecommissie pro forma voor het betreffende vak het cijfer 5,5 zal toekennen.

empty

empty

emptyVan een andere opleiding naar ACTA
1.     Ik heb geen geldig (vwo-)diploma. Kan ik mij inschrijven voor de selectie?
In het geval dat je een hbo-vooropleiding hebt of een buitenlands diploma, dan kan het mogelijk zijn dat je kunt deelnemen aan de selectie. Als je wilt meedoen aan de selectie, dan moet je voldoen aan de vooropleidingseisen.
2.     Ik volg een buitenlandse vooropleiding of heb een buitenlandse vooropleiding gevolgd. Kan ik mij inschrijven voor de selectie van ACTA?
Om te achterhalen of je diploma minimaal gelijk wordt gesteld aan een Nederlands VWO-diploma, neem dan contact opnemen met de UvA of de VU. De universiteit gaat na of het te behalen/behaalde diploma daadwerkelijk gelijk gesteld wordt aan de vwo-eis. Alleen als de universiteit het diploma gelijkstelt aan de Nederlandse vwo-opleiding, zoals hierboven omschreven, laat ACTA je toe tot de selectie. Ook zal de Universiteit nagaan of je voldoende beheersing hebt van de Nederlandse Taal om het onderwijs te kunnen volgen. De bewijsstukken hiervan moeten bij het persoonlijk dossier gevoegd worden. Indien er voor 1 of meerdere van de vakken wiskunde, biologie, scheikunde, natuurkunde, Nederlands en Engels geen vwo-cijfers beschikbaar zijn, dan wordt er pro forma het cijfer 5½ door de commissie toegekend. Overweeg dan om ook voor deze vakken een vwo certificaat te halen.

Je doet in 2018 examen in het buitenland.
Als je te behalen diploma rechtstreeks toegang geeft tot de opleiding tandheelkunde, kun je deelnemen aan de selectie (selectieroute A).

Je beschikt al over een eerder behaald buitenlands diploma.
Als je eerder behaalde diploma rechtstreeks toegang geeft tot de opleiding tandheelkunde, kun je deelnemen aan de selectie (selectieroute B).
3.      Ik heb al een hbo-diploma. Kan ik mij inschrijven voor de selectie?
Je hebt een hbo-diploma en hebt geen vwo-diploma.
Nee, je kunt niet meedoen aan de selectie.
Tip: Heb je naast je hbo-diploma deelcertificaten behaald op vwo-niveau voor de vakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie, dan kun je wel meedoen (selectieroute B).  Overweeg om ook voor de vakken Nederlands en Engels deelcertificaten op vwo niveau te halen, 

Je hebt een hbo-propedeuse en hebt geen vwo-diploma.

Nee, je kunt niet meedoen aan de selectie.
Tip: Heb je naast je hbo-propedeuse deelcertificaten behaald op vwo-niveau voor de vakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie, Nederlands en Engels, dan kun je wel meedoen.

Besef wel dat als je in je persoonlijk dossier geen cijfers kunt aanleveren voor een of meer deficiënties, de commissie Selectie ACTA pro forma voor het betreffende vwo-vak het cijfer 5,5 zal toekennen.
Cijfers behaald tijdens de HBO-opleiding worden niet meegenomen in de beoordeling van het persoonlijk dossier.
4.     Ik heb al een wo-diploma. Kan ik mij inschrijven voor de selectie?
Je hebt een wo-diploma en hebt een vwo-diploma met het juiste profiel.
Ja, je kunt deelnemen aan de selectie (selectieroute B). Indien er sprake is van deficiënties met betrekking tot de VWO-vakken, moeten deze tijdig worden weggewerkt.

Je hebt een wo-diploma en hebt een vwo-diploma met een ander profiel.
Nee, je kunt niet deelnemen aan de selectie.
Tip: Je kunt wel deelnemen als je deelcertificaten tijdig hebt behaald op vwo-niveau voor de ontbrekende vakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie.

Besef wel dat als je in je persoonlijk dossier geen cijfers kunt aanleveren voor een of meer deficiënties, de commissie selectie ACTA  pro forma voor het betreffende VWO-vak het cijfer 5,5 zal toekennen. Cijfers behaald tijdens de WO-opleiding worden niet meegenomen in de beoordeling van het persoonlijk dossier.

empty