Bachelor Tandheelkunde

Veelgestelde vragen

empty

Algemene vragen
Van het vwo naar ACTA
Van een ander opleiding naar ACTA

emptyAlgemene vragen
1.     Kan ik meedoen aan de selectie als ik op 15 januari 2019 nog niet volledig voldoe aan de  vooropleidingseisen?
Wanneer je op 15 januari 2019 nog niet volledig voldoet aan de nadere vooropleidingseisen voor de studie tandheelkunde, maar wel aannemelijk kunt maken daar uiterlijk 15 juli 2019 aan te kunnen voldoen, dan mag je meedoen aan de selectie. Ga bij jezelf na of het reëel is dat je gaat voldoen aan de vooropleidingseisen; je mag je namelijk maar twee keer aanmelden op Studielink voor de selectie bij ACTA.  Let op! Om toegelaten te worden tot de opleiding moet je aannemelijk kunnen maken uiterlijk 15 juli 2019 volledig aan de nadere vooropleidingseisen te kunnen voldoen. Je kunt echter uitstel vragen van de 15 juli datum bij de Universiteit waar je je hebt aangemeld, via studentenbalie@vu.nl of vul hier het UvA-formulier in.
2.     Ik wil meedoen aan de selectie. Wanneer kan ik een persoonlijk dossier inleveren?
Om mee te kunnen doen aan de selectie moet je je uiterlijk 15 januari 2019 via Studielink aanmelden. Het persoonlijk dossier moet je op de toetsdag, 2 februari 2019, inleveren. Met het inleveren van het persoonlijk dossier geef je de selectiecommissie impliciet toestemming om de in het dossier opgenomen informatie te verifiëren bij de desbetreffende persoon/instantie. Indien deze informatie naar het oordeel van de selectiecommissie niet blijkt te kloppen, kan dit consequenties hebben voor de deelname aan de selectie.
3.     Hoe moet het persoonlijk dossier er uitzien?
Voor algemene informatie zie persoonlijk dossier. Na je aanmelding via Studielink, krijg je op 18 januari 2019 per mail nader bericht over de inhoud van de toetsdag en het in te leveren persoonlijk dossier.
4.     Kan ik mij het beste aanmelden voor een UvA- of VU-selectieplaats?
Er is geen advies te geven wat het meest gunstig is. Beide universiteiten hebben een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Bij de UvA is  55% van de plaatsen beschikbaar en bij de VU 45%. Afgelopen jaren was de verhouding van het aantal aanmeldingen voor de UvA ook ongeveer 55% en voor de VU ongeveer 45%. Voor de inhoud van de selectie en de studie maakt het niet uit of je een UvA- of VU-aanmelding hebt.
5.     Hoe vaak kan je deelnemen aan de selectie?
Je kunt bij ACTA twee keer deelnemen aan de selectie. Eenmaal via een aanmelding bij de VU en eenmaal via een aanmelding bij de UVA.
6.     Ik heb al een keer eerder aan de selectie van ACTA deelgenomen. Kan ik mij nog een keer  aanmelden voor de selectie van ACTA?
Ja, je kunt bij ACTA tweemaal deelnemen aan de selectie. Eenmaal via een inschrijving bij de VU en eenmaal via een inschrijving bij de UvA. Let op: Als je je in het verleden hebt deelgenomen aan de loting, dan telt dit mee als deelname.

7.    Wat zijn de kansen om een plaatsingsbewijs te krijgen?
In onderstaande tabel staan de aantallen aanmeldingen voor de selectieprocedure en de uiteindelijke plaatsing voor studiejaar 2017-2018 en voor studiejaar 2018-2019. Dit geeft een indicatie van de kans op plaatsing voor de studie tandheelkunde bij ACTA. 

Universiteit
Aantal plaatsen
Jaar
Aantal aanmeldingen bij Studielink
Aantal deelnemers aan de toetsdag en selectie bij ACTA
Hoogste aangeboden plaatsingsbewijs
UvA
79
2017
386
315
100
VU
65
2017
352
287
78
UvA
79    
2018
468
327
93
VU
65
2018
349
294
79
In 2017 waren er in totaal 602 deelnemers aan de selectieprocedure bij ACTA en in 2018 waren dat er 621 bij in totaal 144 plaatsen. Als je meedoet aan de selectieprocedure heb je dus grofweg een kans van 24 % om een opleidingsplaats te krijgen bij ACTA. Voor UvA en VU is dit percentage ongeveer gelijk.
 
Op 15 april krijgen degenen met een rangnummer t/m 79 bij de UvA of t/m 65 bij de VU een plaatsingsaanbod. Er komen na 15 april naar verwachting extra plaatsen vrij: sommige studenten slagen niet voor het examen, sommige studenten kiezen voor een andere opleiding ook al hebben ze een plaatsingsaanbod en weer andere  studenten accepteren hun aanbod om andere redenen niet. Bij de VU zijn er in 2017 nog 13 plekken en in 2018 nog 14 plekken vrijgekomen.  Bij de UvA zijn er in 2017 nog 21 plekken vrijgekomen en in 2018 nog 14 plekken.

Bedenk wel dat aan bovenstaande informatie geen enkel recht kan worden ontleend voor komende selectieprocedures.


emptyVan het vwo naar ACTA
1.     Ik zit op het vwo, maar ik heb een ander profiel dan vermeld in de toelatingseisen. Kan ik meedoen aan de selectie?
Nee, je kunt je niet meedoen aan de selectie als je niet voldoet aan de nadere vooropleidingseisen voor 15 juli 2019
2.     Ik ben vanuit het havo doorgestroomd naar het vwo. Kan ik meedoen aan de selectie van ACTA?
Ja, behaal je tijdig je vwo-diploma met een profiel volgens de nadere vooropleidingseisen, dan kun je deelnemen aan de selectie (selectieroute A).
3.     Ik heb een vwo-diploma van voor september 2010. Kan ik mij  aanmelden voor de selectie van ACTA?
Nee, een vwo-diploma van voor september 2010 geeft geen directe toegang tot de studie tandheelkunde.
Tip: Vraag een toelatingsbeschikking aan bij de universiteit waar je jezelf wilt inschrijven (VU: studentenbalie@vu.nl UvA: vul het formulier in). De universiteit beoordeelt of het diploma voldoet aan de nadere vooropleidingseisen.
4.     Ik ben bezig mijn vwo-diploma te behalen, maar moet daarbij ook nog een vwo-deficiëntie wegwerken. Kan ik meedoen aan de selectie?
Dat kan, mits je die deficiëntie vóór 15 juli 2019 kunt wegwerken. Neem voor meer informatie hierover contact op met de Universiteit waarvoor je je hebt aangemeld (VU: studentenbalie@vu.nl UvA: vul het formulier in).
Besef wel dat als je in je persoonlijk dossier geen cijfers kunt aanleveren voor een of meer deficiënties in een VWO-vak, de selectiecommissie pro forma voor het betreffende vak het cijfer 5,5 zal toekennen.

empty

empty

emptyVan een andere opleiding naar ACTA
1.     Ik heb geen geldig (vwo-)diploma. Kan ik mij  aanmelden voor de selectie?
In het geval dat je een hbo-vooropleiding hebt of een buitenlandse diploma, dan kan het mogelijk zijn dat je kunt deelnemen aan de selectie. Als je wilt meedoen aan de selectie, dan moet je tijdig voldoen aan de nadere vooropleidingseisen.
2.     Ik volg een buitenlandse vooropleiding of heb een buitenlandse vooropleiding gevolgd. Kan ik mij  aanmelden voor de selectie van ACTA?
Om te achterhalen of je diploma minimaal gelijk wordt gesteld aan een Nederlands vwo-diploma, neem je contact op met de VU of UVA (VU: studentenbalie@vu.nl UvA: vul het formulier in). De universiteit gaat na of het te behalen/behaalde diploma daadwerkelijk toegang biedt tot de opleiding tandheelkunde. Alleen als de universiteit het diploma gelijkstelt aan de Nederlandse nadere vooropleidingseisen, laat ACTA je toe tot de selectie. Ook zal de Universiteit nagaan of je voldoende beheersing hebt van de Nederlandse Taal om het onderwijs te kunnen volgen (zoals staatsexamen NT2- II). De bewijsstukken hiervan moeten bij het persoonlijk dossier worden gevoegd. Indien er voor één of meerdere van de vakken wiskunde, biologie, scheikunde, natuurkunde, nederlands en engels geen vwo-cijfers beschikbaar zijn, dan kent de selectiecommissie pro forma het cijfer 5½ toe. Overweeg dan om ook voor deze vakken tijdig een vwo certificaat te halen, dat kan worden toegevoegd aan het persoonlijk dossier.

Je doet in 2019 examen in het buitenland.
Als je te behalen diploma rechtstreeks toegang geeft tot de opleiding tandheelkunde, kun je deelnemen aan de selectie (Selectieroute A).

Je beschikt al over een eerder behaald buitenlands diploma.
Als je eerder behaalde diploma rechtstreeks toegang geeft tot de opleiding tandheelkunde, kun je deelnemen aan de selectie (selectieroute B).
3.      Ik heb al een hbo-diploma. Kan ik mij  aanmelden voor de selectie?
Je hebt een hbo-diploma en hebt geen vwo-diploma.
Nee, je kunt niet meedoen aan de selectie.
Tip: Heb je naast je hbo-diploma deelcertificaten behaald op vwo-niveau voor de vakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie, dan kun je wel meedoen (selectieroute B).  Overweeg om ook voor de vakken Nederlands en Engels deelcertificaten op vwo niveau te halen (Anders krijg je hiervoor pro forma het cijfer 5,5 toegekend). 

Je hebt een hbo-propedeuse en hebt geen vwo-diploma.

Nee, je kunt niet meedoen aan de selectie.
Tip: Tip: Heb je naast je hbo-propedeuse deelcertificaten behaald op vwo-niveau voor de vakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie, Nederlands en Engels, dan kun je wel meedoen. (Selectieroute B)

Besef wel dat als je in je persoonlijk dossier geen cijfers kunt aanleveren voor een of meer deficiënties, de selectiecommissie ACTA  pro forma voor het betreffende VWO-vak het cijfer 5,5 zal toekennen. Cijfers behaald tijdens de HBO-opleiding worden niet meegenomen in de beoordeling van het persoonlijk dossier.
4.     Ik heb al een wo-diploma. Kan ik mij  aanmelden voor de selectie?
Je hebt een wo-diploma en hebt een vwo-diploma met het juiste profiel.
Ja, je kunt deelnemen aan de selectie (selectieroute B). Cijfers behaald tijdens de WO-opleiding worden niet meegenomen in de beoordeling van het persoonlijk dossier.

Je hebt een wo-diploma en hebt een vwo-diploma met een ander profiel.
Nee, je kunt niet deelnemen aan de selectie. Indien er sprake is van deficiënties met betrekking voor sommige vwo-vakken, dan moeten deze tijdig (voor 15 juli 2019) worden weggewerkt. Je kunt wel deelnemen als je deelcertificaten op vwo-niveau tijdig behaalt/hebt behaald voor de ontbrekende vakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie.

Besef wel dat als je in je persoonlijk dossier geen cijfers kunt aanleveren voor een of meer deficiënties, de selectiecommissie pro forma voor het betreffende vwo-vak het cijfer 5,5 zal toekennen. Cijfers behaald tijdens de WO-opleiding worden niet meegenomen in de beoordeling van het persoonlijk dossier.

empty