Bachelor Tandheelkunde

Vooropleidingseisen

In het algemeen geldt als toelatingseis een vwo-diploma (vernieuwde tweede fase; vanaf september 2010) met het profiel:

  • Natuur en Gezondheid met natuurkunde of
  • Natuur en Techniek met biologie

Heb je een vwo-diploma van voor september 2010?
Een oud vwo-diploma (van voor september 2010) met profiel N&T met biologie 1 en 2 of profiel N&G geeft geen directe toelating tot de studie tandheelkunde. Maar je kunt bij de desbetreffende universiteit (VU of UvA) een toelatingsbeschikking aanvragen. De universiteit verifieert vervolgens de vooropleiding. De beoordeling van het diploma door de Universiteit moet toegevoegd worden aan het persoonlijk dossier.

Heb je een buitenlandse opleiding?
Om te achterhalen of je diploma minimaal gelijk wordt gesteld aan het vereiste Nederlandse VWO-diploma, dien je tijdig contact op te nemen met de UvA of de VU; afhankelijk van waar je je aanmeldt. Daar krijg je informatie op welke wijze je diploma en je vakken worden beoordeeld. Alleen als uit deze beoordeling blijkt dat je diploma als gelijkwaardig wordt beschouwd aan het Nederlands vwo-diploma zoals hierboven omschreven en je hebt voldoende beheersing van de Nederlandse taal, dan laat ACTA je toe tot de selectie. De beoordeling door de universiteit van het diploma moet toegevoegd worden aan het persoonlijk dossier. Indien er voor 1 of meerdere van de vakken wiskunde, biologie, scheikunde, natuurkunde, Nederlands en Engels geen vwo-cijfers beschikbaar zijn, dan wordt er pro forma het cijfer 5½ door de commissie toegekend. Overweeg dan om ook voor deze vakken een vwo certificaat te halen, bijvoorbeeld via een staatsexamen.

Heb je een hbo–of wo vooropleiding?
Je kunt worden toegelaten voor tandheelkunde als je in het bezit bent van een hbo-of wo–bachelor, aangevuld met de volgende vier vwo-deelcertificaten/universitaire testimonia: wiskunde A of wiskunde B, biologie, scheikunde en natuurkunde. Ook als je in het bezit bent van een hbo-propedeuse kun je toegelaten worden, maar in dit geval aangevuld met de volgende zes vwo-deelcertificaten/universitaire testimonia: wiskunde A of wiskunde B, biologie, scheikunde, natuurkunde, Nederlands en Engels. Let op: als er geen vwo cijfers beschikbaar zijn, dan wordt pro-forma het cijfer 5½  door de commissie toegekend; overweeg dan om ook voor deze vakken een vwo certificaat te halen, bijvoorbeeld via een staatsexamen.

Ben je 21 jaar of ouder en voldoe je niet aan de toelatingseisen?
Dan kun je toegelaten worden door middel van een toelatingsexamen, het zogenaamde Colloquium Doctum (CD). Neem voor meer informatie hierover contact op met de universiteit waar je je inschrijft. Voor de UvA is dat de studentendecaan. Voor de VU is dat de studentenadministratie. De algemene criteria voor een colloquium doctum zijn vwo certificaten voor de volgende 6 vakken: wiskunde A of wiskunde B, biologie, scheikunde, natuurkunde, Nederlands en Engels. Ook hier geldt dat als er geen vwo-cijfers beschikbaar zijn pro forma het cijfer 5½ wordt toegekend door de commissie.