Master TandheelkundeTaal
Nederlands
Duur
3 jaar (master)
Collegegeld

Collegegeld VU
Collegegeld UvA

Aanmelden voor
Voor kandidaten van buiten ACTA:1 juni
Startdatum
6 september 2021
Vorm
Voltijd
Interessegebied
Gezondheid en Beweging
Specialisaties
Orthodontie en Kaakchirurgie