Postgraduate

Afdelingen, secties en vakgebieden - Postgraduate

De sectie Orthodontie van het ACTA biedt tandartsen een vierjarige fulltime postdoctorale opleiding in de Dento-Maxillaire Orthopedie ofwel orthodontie aan. Het programma voldoet aan de Erasmus-eisen en leidt op tot specialist in de orthodontie volgens EU-richtlijn 78/686/EEG. Het programma is goedgekeurd en erkend door het College Tandheelkundige Specialismen (CTS) der Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT). Het doel van deze opleiding is het bevorderen van voortdurende bijscholing, het uitvoeren van onderzoek op het gebied van orthodontie en het ondersteunen van het tandheelkundig onderwijs in het algemeen.

Tijdens de opleiding komen zowel algemene tandheelkundige onderwerpen aan de orde als meer specifieke onderwerpen met betrekking tot de orthodontie, diagnostiek, behandelplanning en uitvoering. De specialisten in opleiding leggen hun onderzoeksactiviteiten vast in een wetenschappelijk artikel. Lesgeven aan Bachelor- en Masterstudenten is een verplicht onderdeel van de opleiding.

Orthodontie is een gestructureerde, breed opgezette opleiding die een solide basis biedt. De specialisten in opleiding doen bovendien praktijkervaring op in verschillende behandelmethodes, met zowel uitneembare als vaste apparatuur.  De specialist in opleiding leert:

  • Verschillende orthodontische afwijkingen te behandelen, waaronder afwijkingen waarbij met verschillende disciplines moet worden samengewerkt.
  • Zelfstandig onderzoek uit te voeren en kritisch naar wetenschappelijke publicaties te kijken.
Meer informatie?
Details postgraduate programma