Proefstuderen

Tijdens minimaal vier sessies per studiejaar kun je als studiekiezer proefstuderen om ACTA beter te leren kennen en kennis te maken met de opleiding. Je volgt in een dagdeel enkele colleges en krijgt een rondleiding door het ACTA-gebouw.

Deze dagdelen maken onderdeel uit van de voorlichting om studiekiezers te ondersteunen bij het maken van de studiekeuze. Deelname is uitsluitend mogelijk voor studiekiezers die overwegen mee te doen aan de selectieprocedure voor de plaatsing van de bachelor opleiding Tandheelkunde bij ACTA van studiejaar 2018-2019 en die nog niet eerder meegedaan hebben aan het proefstuderen. Deelname aan proefstuderen wordt meegewogen bij de beoordeling van dossiers in de selectieprocedure. Dit jaar zijn er vier mogelijkheden om mee te doen aan proefstuderen. De data van proefstuderen worden uiterlijk eind september 2017 bekend gemaakt.

Aanmelden vanaf begin oktober 2017
Je meldt je aan via een online formulieren die begin oktober 2017 via deze website beschikbaar wordt gesteld.
Let op! Kijk voor het exacte tijdstip te zijner tijd op de aanmeldpagina.

De laatste stap voor het inschrijven
Het Proefstuderen is voor die studiekiezers voor wie de studie tandheelkunde een haalbare en serieuze vervolgopleiding is. De eerste twee stappen uit de voorlichtingswegwijzer heb je al genomen voordat je gaat proefstuderen, waardoor je weet dat je kunt en wilt deelnemen aan de selectie.

Meer informatie
Ga naar de voorlichtingswegwijzer.