Proefstuderen

Als studiekiezer kun je proefstuderen om ACTA beter te leren kennen en kennis te maken met de opleiding. Je volgt in een dagdeel enkele colleges en krijgt een rondleiding door het ACTA-gebouw.

Het proefstuderen maakt deel uit van de voorlichting om studiekiezers te ondersteunen bij het maken van de studiekeuze. Deelname is uitsluitend mogelijk voor studiekiezers die overwegen mee te doen aan de selectieprocedure voor de plaatsing van de bachelor opleiding Tandheelkunde bij ACTA van studiejaar 2018-2019 en die nog niet eerder meegedaan hebben aan het proefstuderen. Deelname aan proefstuderen wordt zwaar meegewogen bij de beoordeling van dossiers in de selectieprocedure. De selectiecommissie heeft de data van proefstuderen bepaald op 25 november 2017 en 6 januari 2018.

Wanneer het voor een kandidaat, die mee wil doen met de selectieprocedure voor studiejaar 2018-2019, niet mogelijk of realistisch is om aan het proefstuderen bij ACTA mee te doen, dan kan de kandidaat via email een gemotiveerd verzoek doen aan de selectiecommissie van ACTA om te kijken of een oplossing hiervoor kan worden gevonden. De kandidaat dient dit verzoek te doen voor of op de uiterste aanmelddatum voor het proefstuderen.
 
Aanmelden vanaf begin oktober 2017
Je meldt je aan via een online formulier dat begin oktober 2017 via deze website beschikbaar wordt gesteld. Kijk voor het exacte tijdstip te zijner tijd op de aanmeldpagina.

De laatste stap voor het inschrijven
Het Proefstuderen is voor die studiekiezers voor wie de studie tandheelkunde een haalbare en serieuze vervolgopleiding is. De eerste twee stappen uit de voorlichtingswegwijzer heb je al genomen, waardoor je weet dat je kunt en wilt deelnemen aan de selectie.

Meer informatie
Ga naar Contact en voorlichting.
Meer informatie over de open dagen vind je bij VU Bachelordag en UvA Bachelordag.