Een potentiele biomarker voor gunstig gastheer-bacterie commensalisme

Skin-derived anti-leukoproteinase (SKALP), ook bekend als elafine of ESI, is een krachtige  remmer van humaan leukocyt elastase en elastase afkomstig van varkensalvleesklieren. Het lijkt erop dat SKALP verscheidene beschermende functies heeft, omdat het eiwit is gevonden bij humane epidermis. Het zou het epitheel kunnen beschermen tegen de afbraak van de extracellulaire matrix ten gevolge van de migratie van PMN’s en mononucleaire cellen; het zou een rol kunnen spelen bij het in stand houden van de epidermis; het zou betrokken kunnen zijn bij de regulatie van cel cyclus en het zou onderdrukt kunnen zijn in carcinomen.

ACTA heeft onlangs ontdekt dat de expressie van SKALP in de epidermis verhoogde in een organotypisch cel model na blootstelling aan een commensale biofilm. Deze biofilm was gevormd door condities die een gezonde orale omgeving simuleren. We willen graag verder onderzoeken of er verband bestaat tussen de expressie van elafine in orale epitheel cellen en de pathogeniteit van de orale biofilm.

Het doel van dit project is: 1. Een simpel model opzetten om de rol van SKALP in een gastheer-micro-organisme interactie te bestuderen met behulp van een monolayer van orale epitheelcellen; 2. Onderzoeken in hoeverre de expressie van SKALP in orale epitheelcellen verschilt ten gevolge van de blootstelling aan pathogene of commensale biofilms.

Technieken

Celkweek, ELISA, immunokleuring, microscopie, Real-time PCR, RNA isolatie, anaerobe bacterie kweek, biofilm formatie

Contact:
Dongmei Deng
d.deng@acta.nl