Bacteriële interactie in dual-species biofilms

De afdeling Conserverende en Preventieve Tandheelkunde is vooral geïnteresseerd in de rol van bacteriën en interacties tussen bacteriën in parodontitis en cariës. De betrokken pathogenen en hun interacties met commensale bacteriën worden bestudeerd door middel van moleculaire technieken.

Onlangs is ontdekt dat in de mondholte tienduizenden soorten bacteriën aanwezig kunnen zijn die in biofilms groeien. Het is bekend dat strikt anaërobe bacteriën zoals Fusobacterium nucleatum en Porphyromonas gingivalis betrokken zijn bij parodontitis, terwijl facultatief anaërobe bacteriën zoals Streptococcus mutans betrokken zijn in ontwikkeling van cariës. Niet alle soorten bacteriën in de biofilm zijn pathogeen. Commensale bacteriën verwijzen naar de soorten bacteriën die gunstig zijn voor de mondgezondheid. Wij willen de interactie tussen de pathogene en commensale bacteriën in een in vitro biofilm-model bestuderen. Factoren die deze interactie beïnvloeden zullen ook bestudeerd worden.

Uit eerder onderzoek bleek dat in de voor cariës belangrijke pathogeen S. mutans biofilm formatie en resistentie tegen antimicrobiële middelen stamafhankelijk zijn. In dit project zal de invloed van commensale bacteriën op de biofilmvorming van verschillende S. mutans-stammen bestudeerd worden d.m.v. microscopie. GFP (fluorescent) labelen van bacteriën en live/dead-staining zullen gebruikt worden om de interacties in de biofilm te visualiseren.

Het doel van dit project is:
1. Aanpassing van het in vitro model voor biofilm visualisatie
2. Constructie van verschillende fluorescent (GFP) gelabelde bacteriën.
3. Visualisatie van bacteriële interacties d.m.v. microscopie.

Technieken die gebruikt zullen worden, zijn:

  • PCR
  • klonering
  • electro-transformatie
  • anaërobe kweektechnieken
  • epifluorescerente microscopie
  • CSLM, etc.

Meer informatie


Dongmei Deng
d.deng@acta.nl
Preventieve Tandheelkunde
Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA)
Gustav Mahlerlaan 3004
1081 LA Amsterdam