Exploring the role of oral bacteria in atherothrombosis

De afdeling Conserverende en Preventieve Tandheelkunde van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) is vooral geïnteresseerd in de rol van bacteriën en bacteriële-gastheer interacties in orale infecties.

Epidemiologische studies hebben gesuggereerd dat orale infectie, in het bijzonder marginaal en apicale parodontitis, een risicofactor is voor een verscheidenheid van systemische ziekten zoals artritis, diabetes en hart-en vaatziekten. Omdat de tanden de enige permanente oppervlakken in het lichaam zijn, kan de bacteriële dichtheid oplopen tot meer dan 1011 micro-organismen per milligram tandplak. De anatomische nabijheid van deze microflora en de bloedbaan kunnen bacteriemies vergemakkelijken evenals de systemische verspreiding van bacteriële producten, componenten en immunocomplexen.

Er is een groeiende belangstelling voor de rol van orale infectie in atherotrombotische omstandigheden. Het is bekend dat bacteriën van orale oorsprong, zoals Porphyromonas gingivalis of Streptococcus sanguinis activering en aggregatie van de bloedplaatjes kunnen veroorzaken. Echter, de onderliggende mechanismen zijn niet volledig bekend. Het doel van dit project is om uit te zoeken hoe bacteriën in de mond de activatie en aggegratie van bloedplaatjes veroorzaken en om het moleculaire mechanisme van deze activering van bloedplaatjes door P. gingivalis en S. sanguinis te verkennen. Om dit doel te bereiken, zullen 15 representatieve orale bacteriële soorten worden getest op hun vermogen van bloedplaatjes activering. Diverse isogene knock-out mutanten van P. gingivalis en S. sanguinis zullen worden opgenomen in deze testen om de verschillende gen-functies van deze stammen op de interactie met bloedplaatjes te onderzoeken.

Technieken die gebruikt worden in dit project zijn:

  • Aërobe en anaërobe kweken
  • Volbloed stimulatie test
  • Flowcytometrie 
  • Aggregometry 
  • Microscopisch onderzoek

Meer informatie


Dr. Elena Nicu
e.nicu@acta.nl

Dr. Dongmei Deng
d.deng@acta.nl

Preventieve Tandheelkunde
Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA)
Gustav Mahlerlaan 3004
1081 LA Amsterdam