Exploring the role of Vitamin C in periodontitis

De afdeling Parodontologie van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) is vooral geïnteresseerd in de pathogenesis van parodontitis.

Parodontitis is een destructieve ontsteking van het parodontium, de ondersteunende weefsels van tanden en kiezen, leidend tot botafbraak en uiteindelijk tandverlies. Al vele jaren is bekend dat vitamine C (ascorbinezuur) een belangrijke rol speelt in relatie tot parodontale gezondheid. Dit blijkt onder andere uit een omgekeerde relatie tussen parodontitis en de hoeveel vitamine C in het bloed. Gedurende de afgelopen decennia is het in toenemende mate duidelijk geworden dat vitamine C een belangrijk antioxidant is tegen vrije zuurstof radicalen en voor de functie van leukocyten. Leukocyten spelen een zeer belangrijke rol bij de afweer tegen paropathogene bacteriën bij het tandvlees. Het is bekend dat leukocyten, in het bijzonder polymorfonucleaire neutrofiele leukocyten (PMNs) en mononucleaire cellen (MNs) een opmerkelijke capaciteit hebben om ascorbinezuur op te nemen. Bekende transport mechanismes zijn gefaciliteerde diffusie van dehydroascorbinezuur door glucose gevoelige en ongevoelige transporteurs en actief transport door de natrium-afhankelijke vitamine transporteurs SVCT1 en SVCT2.

Uit recent onderzoek op onze afdeling is gebleken dat de circulerende PMNs van parodontitis patiënten en gezonde controles gelijke hoeveelheden vitamine C bevatten. Men zou echter kunnen veronderstellen dat de PMNs van parodontitis patiënten een hogere turnover van vitamine C hebben resulterend in collaterale schade in de parodontale weefsels. Het doel van het onderhavige onderzoek is om vast te stellen of PMNs van parodontitis patiënten lagere niveaus van SVCT2 tot expressie brengen dan mensen zonder parodontitis.

Technieken

Technieken die gebruikt worden in dit project zijn: 

  • Neutrofielen zuivering uit vers bloed
  • Flowcytometrie
  • RT-PCR
  • Microscopisch onderzoek: immunophenotyping

Meer informatie?

Dr. Elena Nicu
e.nicu@acta.nl

Afdeling Parodontologie
Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA)
Gustav Mahlerlaan 3004
1081 LA Amsterdam