Moleculaire benadering om virulentiefactoren van Porphyromonas gingivalis te bestuderen in wondgenezing

Dit stageproject is voor masterstudenten


De anaërobe bacterie Porphyromonas gingivalis is een van de belangrijkste ziekteverwekkers voor de ontwikkeling van parodontitis. Deze orale ontstekingsziekte kan leiden tot ernstig botverlies rondom de tanden en kiezen, wat uiteindelijk leidt tot verlies van tanden en kiezen. Uit recent onderzoek van de afdeling Preventieve Tandheelkunde bleek dat P. gingivalis ook is gerelateerd aan vertraagde epitheliale wondgenezing. Het doel van dit project is om een knock out bank te creëren van P. gingivalis en om genen te identificeren die geassocieerd zijn met vertraagde epitheliale wondgenezing.

Dit project omvat twee aspecten:

1. Het maken van een random gene knockout bank van P. gingivalis.
Via transposon mutagenese met behulp van E. coli die een suicide plasmide bevat en P. gingivalis, worden willekeurige gene knockouts gemaakt in P. gingivalis. PCR met semi-random priming wordt uitgevoerd om de chromosomale locatie van de transposon insertie te bepalen.

2. P. gingivalis knockout screening met een high throughput in vitro wondgenezings assay.
Op dit moment wordt de in vitro wondgenezing assay gedaan in 24-wells platen om factoren die van invloed zijn op wondgenezing te identificeren. Een high throughput wondgenezings model met behulp van 96-wells platen wordt toegepast en geoptimaliseerd in dit project. Dit nieuwe model wordt gebruikt voor P. gingivalis knockout screening.

Technieken die gebruikt zullen worden, zijn:

  • PCR;
  • cloning;
  • transposon mutagenese
  • conjugatie
  • anaëroob kweken;
  • microscopisch onderzoek;
  • celkweek
  • cel migratie assay
     

Meer informatie:


Alexa Laheij
a.lahey@acta.nl

Dongmei Deng
d.deng@acta.nl

Preventieve Tandheelkunde
Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA)
Gustav Mahlerlaan 3004
1081 LA Amsterdam