Advies, feedback of klacht

Waar kun je als student terecht voor advies, het geven van feedback of voor het indienen van een klacht? Graag maakt ACTA je wegwijs.
Mocht je je onverhoopt op een verkeerde plek melden, dan word je daar natuurlijk alsnog doorverwezen naar de juiste persoon. Zodat je zo goed mogelijk te woord wordt gestaan.

Centrale informatiepunt
De onderwijsbalie is het centrale informatiepunt, lees meer.

Studievertraging
De studieadviseur behandelt alle kwesties die "persoonsgebonden zijn", d.w.z. elke studievertraging die is of lijkt te (zijn) ontstaan door een overmachtsituatie (persoonlijke en/of omgevingsgebonden problemen, zoals ziekte, familieomstandigheden, huisvesting, twijfel over studie, maar ook problemen binnen de organisatie van ACTA). Lees meer.

Persoonlijke problemen die studievoortgang belemmeren
De studentendecaan ondersteunt, geeft advies en informeert studenten. Je kan vragen of problemen hebben, die niet direct het curriculum (de inhoud van de opleiding) betreffen, maar wel jou als persoon. Een student kan ook doorverwezen worden door een studieadviseur, omdat de persoonlijke problemen van de student zijn of haar studievoortgang belemmert. En er sprake is van de studie-overstijgende problemen. Lees meer over de studentendecaan van de VU of de UvA.

De (gang van zaken tijdens) tentamens en examens
De examencommissie behandelt gerichte vragen, klachten, verzoeken voor vrijstellingen e.d. met betrekking tot tentamens en examens. De examencommissie kan daarnaast een bemiddelende rol spelen indien een student een geschil heeft met een examinator c.q. anderszins klachten heeft omtrent de (gang van zaken tijdens) tentamens en examens, lees meer.

Problemen in je studiejaar
De jaarvertegenwoordigers zijn het aanspreekpunt wanneer problemen zich voor doen met vakken, tentamens, docenten of iets dergelijks in jouw studiejaar. Deze punten worden meegenomen in maandelijkse vergaderingen met de SR om het onderwijs te optimaliseren, lees meer.

Gemeenschappelijke (studie)problemen
Je kunt met alle onderwerpen met betrekking tot je studie en studeren bij de Facultaire Studentenraad (FSR) terecht. Zij kennen als geen ander de regels en richtlijnen binnen het onderwijs. Daarnaast stellen ze gemeenschappelijke studieproblemen aan de orde bij het bestuur en diverse onderwijslagen. En is er overleg met diverse onderwijsorganen om de opleiding te verbeteren. Loop gerust eens langs de FSR-kamer 0N79 of neem dan contact op via studraad@acta.nl. Ook kunt u een FSR-lid aanspreken. Lees meer.

Verbeteringen voor de opleiding
Het doel van de Opleidingscommissie (OC) is het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Mocht je aandachtspunten hebben, dan kun je je melden bij de OC. Lees meer.

Ongewenst gedrag
Als je ongewenst gedrag, zoals seksuele intimidatie, agressie, geweld of discriminatie ondervinden kun je je wenden tot de facultaire vertrouwenspersoon, lees meer.

Meer informatie?
Neem contact op met de studieadviseurs.