Buitenlands gediplomeerden

Wilt u met een buitenlands tandartsdiploma in Nederland werken? Dat kan alleen als het diploma van gelijkwaardige inhoud en niveau is als een tandartsdiploma dat in Nederland is behaald. Er zijn verschillende procedures. Welke procedure voor u geldt hangt af van het land waarin uw diploma is behaald en uw nationaliteit.  Informatie hierover kunt u vinden op de website www.bigregister.nl van het CIBG, een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van VWS. Zo weet u wat u kunt verwachten. ACTA faciliteert in opdracht van het ministerie van VWS de Beroeps Inhoudelijke Toets (BI-toets), een onderdeel van het assessmenttraject voor buitenslands gediplomeerden. Deze toets is alleen toegankelijk voor mensen die de Algemene Kennis- en Vaardigheden toets (AKV-toets) hebben behaald. Na officiële aanmelding bij ACTA door de CIBG kunt u zich voorbereiden op de beroepsinhoudelijke toets (BI-toets) en inloggen met een VUnet-id op de speciaal voor de BI-toets ingerichte Canvascursus BI-toets. Omdat alle toetsen in het Nederlands worden afgenomen, is beheersing van de taal op voldoende niveau een vereiste.