Examencommissie

De door de decaan van ACTA ingestelde Examencommissie draagt zorg voor de organisatie en coördinatie van de tentamens en voor het afnemen van de examens, stelt regels vast voor de uitvoering van de taken en bevoegdheden met betrekking tot de kwaliteit van de tentamens en examens en voor het verlenen van een vrijstelling, borgt de kwaliteit van de tentamens en examens en stelt de uitslag van het examen vast. Verder wijst zij examinatoren aan en kan aan hen richtlijnen geven m.b.t. de beoordeling van tentamens.
  
Tevens kan de examencommissie een bemiddelende rol spelen indien een student een geschil heeft met een examinator c.q. anderszins klachten heeft omtrent de (gang van zaken tijdens) tentamens en examens.

Leden

  • Toon Ligtenberg (voorzitter)
  • Petra Rienderhoff (ambtelijk secretaris)
  • Erik Maier (secretariaat)
  • Richard aan de Stegge (lid)
  • Alexa Laheij (lid)
  • Rifat Özok (lid en voorzitter toetscommissie)

Bereikbaarheid

De examencommissie is op de volgende manieren te bereiken: 

examencommissieonderwijs@acta.nl

Hier kunnen jullie alle aan de examencommissie gerichte vragen, klachten, verzoeken voor vrijstellingen e.d. naar toe sturen. Deze worden niet mondeling in behandeling genomen. Ook mails die aan individuele leden van de examencommissie gestuurd worden, worden niet in behandeling genomen.

Postadres:

Examencommissie
Gustav Mahlerlaan 3004
1081 LA  Amsterdam
Kamer 6N-69

De examencommissie streeft ernaar jullie vragen en/of verzoeken binnen vier weken te beantwoorden.

Inloopspreekuren

Voor korte vragen kunnen jullie langskomen tijdens de inloopspreekuren. Deze zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 12.00-14.00 uur in kamer 6N-69.