Opleidingscommissie

Al het onderwijs wordt bij ACTA regelmatig geëvalueerd. Die evaluaties worden besproken door de Opleidingscommissie (OC). Het doel van de opleidingscommissie is het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs.

De Opleidingscommissie wordt democratisch gekozen en bestaat uit vijf student-leden en vijf leden van het wetenschappelijk personeel van ACTA (docenten, hoogleraren etc.). Net zoals de studentenraad heeft de opleidingscommissie heeft instemmingsrecht op onderdelen van de onderwijs examenregeling. Daarnaast kan de opleidingscommissie adviseren over alles wat betrekking heeft op het onderwijs, varierend van roosters tot verbeterpunten naar aanleiding van evaluaties.

Lijkt je het leuk om als student mee te werken aan de kwaliteit van het onderwijs en lid te worden van de Opleidingscommissie? Mail dan naar de secretaris: Mevr. AMA Mulder .

 

Voorlichtingsvideo

In deze voorlichtingsvideo wordt kort uitgelegd wat de taken zijn van de Opleidingscommissie.


Evaluaties

Hieronder staan de recente evaluaties. Wil je evaluaties uit voorgaande jaren bekijken dan kun je contact opnemen met: Mevr. AMA Mulder .