HIP-toets

De HIP-toets 2019-2020 is van vrijdag 25 oktober tot vrijdag 8 november 2019 23.55 uur. Het behalen van de HIP-toets is een voorwaarde voor werken op de kliniek, voor zowel studenten als medewerkers.

Via de e-mail ontvangt u een persoonlijke uitnodiging voor de toets. De toets zal worden afgenomen in Testvision. ACTA studenten kunnen inloggen met hun VU-net-ID. Alle andere deelnemers ontvangen een persoonlijke inlognaam en een wachtwoord.

Problemen met inloggen of met het maken van de HIP-toets?
Neem contact op met infectiepreventie@acta.nl.

Problemen met Testvision?
Neem contact op met icto@acta.nl.

We raden u aan de ACTA protocollen en de KNMT richtlijn infectiepreventie in mondzorgpraktijken (2016) bij de hand te houden, deze zijn te vinden op www.acta-zorgnet.nl. U kunt inloggen met uw VU-net-ID of InHolland-ID. Onder de tab Infectiepreventie staan alle protocollen en de Richtlijn infectiepreventie in mondzorgpraktijken. Op ACTA gelden in eerste instantie de ACTA-protocollen. Als hierin onvoldoende informatie te vinden is, dan kan de KNMT-richtlijn worden geraadpleegd.

Bij de HIP-toets gelden de volgende regels:
•    U heeft 120 minuten de tijd om de toets te maken.
•    De vragenbank van de HIP-toets bevat vragen in verschillende categorieën.
•    Voor de toets worden 30 meerkeuze vragen random uit de vragenbank gehaald en u wordt gevraagd deze te beantwoorden.
•    De normering is dat de toets voldoende wordt afgesloten als minimaal 27 van de 30 vragen juist zijn beantwoord.
•    Voor ACTA Bachelor 1 studenten bestaat de toets uit 15 vragen over een beperkt aantal onderwerpen waarbij 13 vragen juist beantwoord moeten worden om voor de toets te slagen.
•    Deelnemers krijgen in totaal 2 gelegenheden om de HIP-toets te maken.
•    Heeft u de HIP-toets na 2 gelegenheden niet gehaald, neem dan contact op met infectiepreventie@acta.nl.
•    Na afloop van een gelegenheid kunt u via de resultatenpagina naar de inzage. Hier wordt voor alle vragen getoond of deze juist of onjuist beantwoord zijn. De onjuist beantwoorde vragen kunt u inzien. Onder de leerstofverwijzing staat waar u het juiste antwoord kunt terugvinden.
•    U ontvangt geen e-mail wanneer u bent geslaagd voor de toets. Wanneer u 27 of meer vragen correct heeft beantwoord, bent u geslaagd voor de toets. Wanneer u hiervan een bewijs wilt, kunt u een print-screen maken van uw resultatenpagina.

Mocht u als student van mening zijn dat u de HIP-toets niet meer hoeft te maken, omdat u geen klinische activiteiten meer hoeft uit te voeren, dan dient u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met infectiepreventie@acta.nl om dit toe te lichten. Let wel, zolang u nog in witte kleding wordt verwacht, dient u in het bezit te zijn van een geldige HIP-toets.