HIP-toets

De HIP-toets 2017-2018 is van maandag 30 oktober tot zondag 12 november 2017 23.59 uur bereikbaar via Canvas.

•    Log in met uw VU-net ID
•    Selecteer de cursus ‘Infectiepreventie’
•    Ga naar ‘HIP-toets 2017-2018’ om de HIP-toets te starten.

Problemen met inloggen of met het maken van de HIP-toets?
Neem contact op met infectiepreventie@acta.nl

Problemen met Canvas?
Neem contact op met canvas@acta.nl

We raden u aan de ACTA protocollen en de Richtlijn infectiepreventie in mondzorgpraktijken bij de hand te houden, deze zijn te vinden op www.acta-zorgnet.nl. U kunt inloggen op het Zorgnet onder de naam/wachtwoord: medewerker/medewerker  of student/student (zonder hoofdletters). Onder de tab HIP staan alle protocollen en de Richtlijn infectiepreventie in mondzorgpraktijken. De ACTA protocollen zijn gebaseerd op de Richtlijn infectiepreventie in mondzorgpraktijken en hebben in de praktijk bij ACTA een hogere prioriteit dan de Richtlijn infectiepreventie in mondzorgpraktijken.

Bij de HIP-toets gelden de volgende regels:
•    U heeft anderhalf uur de tijd om de toets te maken.
•    De vragenbank van de HIP-toets bevat vragen in verschillende categorieën.
•    Voor de toets worden 30 meerkeuze vragen random uit de vragenbank gehaald en u wordt gevraagd deze te
     beantwoorden.
•    De normering is dat de toets voldoende wordt afgesloten als minimaal 27 van de 30 vragen juist zijn beantwoord.
•    Voor ACTA Bachelor 1 studenten bestaat de toets uit 15 vragen over een beperkt aantal onderwerpen waarbij 13
     vragen juist beantwoord moeten worden om voor de toets te slagen.
•    Deelnemers krijgen in totaal 6 pogingen om de HIP-toets te maken.
•    Heeft u de HIP-toets na 6 pogingen niet gehaald, neem dan contact op met infectiepreventie@acta.nl.
•    Na afloop van een poging worden alle vragen getoond en of deze juist of onjuist beantwoord zijn.