HIP-toets

De HIP-toets 2020 voor het studiejaar 2020-2021 is van vrijdag 16 oktober tot vrijdag 30 oktober 2020 23.55 uur. Het behalen van de HIP-toets is een voorwaarde voor werken op de kliniek, voor zowel studenten als medewerkers.

Via de e-mail ontvangt u een persoonlijke uitnodiging voor de toets. De toets zal worden afgenomen in Testvision. ACTA studenten kunnen inloggen met hun VU-net-ID. Alle andere deelnemers ontvangen een persoonlijke inlognaam en een wachtwoord.

Problemen met het maken van de HIP-toets?
Neem contact op met hip-toets@acta.nl

Problemen met Testvision?
Neem contact op met icto@acta.nl 

We raden u aan de ACTA protocollen en de KNMT richtlijn infectiepreventie in mondzorgpraktijken (2016) bij de hand te houden, deze zijn te vinden op https://www.acta-zorgnet.nl. emptyemptyU kunt inloggen met uw VU-net-ID of InHolland-ID. Onder de tab Infectiepreventie staan alle protocollen en de Richtlijn infectiepreventie in mondzorgpraktijken. Op ACTA gelden in eerste instantie de ACTA-protocollen. Als hierin onvoldoende informatie te vinden is, dan kan de KNMT-richtlijn worden geraadpleegd.

Bij de HIP-toets gelden de volgende regels: 

  • U heeft 120 minuten de tijd om de toets te maken. 
  • De vragenbank van de HIP-toets bevat vragen in verschillende categorieën.
  • Voor de toets worden 30 meerkeuze vragen random uit de vragenbank gehaald en u wordt gevraagd deze te beantwoorden.
  • De normering is dat de toets voldoende wordt afgesloten als een minimale score van 85% is behaald. 
  • Voor ACTA Bachelor 1 studenten bestaat de toets uit 30 vragen over een beperkt aantal onderwerpen waarbij 85% van de juist beantwoord moeten worden om voor de toets te slagen.
  • Deelnemers krijgen in totaal 2 gelegenheden om de HIP-toets te maken.
  • Heeft u de HIP-toets na 2 gelegenheden niet gehaald, neem dan contact op met: hip-toets@acta.nl
  • Na afloop van een gelegenheid kunt u via de resultatenpagina naar de inzage. Hier wordt voor alle vragen getoond of deze juist of onjuist beantwoord zijn. De onjuist beantwoorde vragen kunt u inzien. Onder de leerstofverwijzing staat waar u het juiste antwoord kunt terugvinden. 
  • U ontvangt geen e-mail wanneer u bent geslaagd voor de toets. Wanneer u een minimale score van 90% heeft behaald, bent u geslaagd voor de toets. Wanneer u hiervan een bewijs wilt, kunt u een print-screen maken van uw resultatenpagina.

Mocht u als student van mening zijn dat u de HIP-toets niet meer hoeft te maken, omdat u geen klinische activiteiten meer hoeft uit te voeren, dan dient u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met hip-toets@acta.nl om dit toe te lichten. Let wel, zolang u nog in witte kleding wordt verwacht, dient u in het bezit te zijn van een geldige HIP-toets.