HIP-toets

De HIP-toets 2016-2017 is van 1 november tot maandag 14 november 2016 23.59 uur bereikbaar via de volgende link: HIP-toets 2016-2017 maken

  • Log in met uw persoonlijke gegevens (zie informatie hieronder);
  • Klik vervolgens op de link HIP-toets 2016-2017 om de HIP-toets te starten.

Hoe log ik in voor de HIP-toets?

ACTA-studenten, ACTA/SBT-medewerkers
Inholland-studentenInholland medewerkers
Log in met uw VUnet-id en het bijbehorende wachtwoord. LET OP! controleer na het inloggen en voor het starten van de toets of uw VUnet-id juist is weergeven. Als dat niet het geval is browser sluiten en opnieuw proberen. Lukt het weer niet , neem dan contact op met ICTO@acta.nl .Log in met uw studentnummer en als wachtwoord de 8 cijfers van uw geboortedatum in (bv "3 juni 1992" wordt "03061992").Log in met uw personeelsnummer en als wachtwoord de 8 cijfers van uw geboortedatum in (bv "3 juni 1975" wordt "03061975").

Toch nog problemen bij het inloggen?

Neem contact op met ICTO@acta.nl .


We raden u aan de ACTA protocollen en de gegevens van de Richtlijn infectiepreventie in mondzorgpraktijken bij de hand te houden, deze zijn te vinden op www.acta-zorgnet.nl. U kunt inloggen op het www.acta-zorgnet.nl onder de naam/wachtwoord: medewerker/medewerker of student/student (zonder hoofdletters). Onder de tab HIP staan alle protocollen en de Richtlijn infectiepreventie in mondzorgpraktijken. De ACTA protocollen zijn gebaseerd op de Richtlijn infectiepreventie in mondzorgpraktijken en hebben in de praktijk bij ACTA een hogere prioriteit dan de Richtlijn infectiepreventie in mondzorgpraktijken.

Voor   de HIP-toets gelden de volgende regels :
  • U heeft anderhalf uur de tijd om de toets te maken
  • De vragenbank van de HIP-toets bevat vragen in verschillende categorieën
  • Voor de toets worden 30 meerkeuze vragen random uit de vragenbank gehaald en u wordt gevraagd deze te beantwoorden
  • De normering is dat de toets voldoende wordt afgesloten als minimaal 27 van de 30 vragen juist zijn beantwoord
  • Voor B1 studenten bestaat de toets uit 15 vragen over een beperkt aantal onderwerpen waarbij 13 vragen juist beantwoord moeten worden om voor de toets te slagen.
  • Deelnemers krijgen in totaal 6 pogingen om de HIP-toets te maken
  • Heeft u de HIP-toets na 6 pogingen niet gehaald, neem dan contact met infectiepreventie@acta.nl.
  • Na afloop van een poging wordt alleen getoond welke vragen fout beantwoord zijn, niet beantwoorde vragen worden niet getoond maar worden wel fout gerekend. Dit antwoord wordt automatisch gegenereerd.