HIP-toets

HIP-toets

De HIP-toets 2018-2019 is van vrijdag 26 oktober tot vrijdag 9 november 2018 23.59 uur. Het behalen van de HIP-toets is een voorwaarde voor werken op de kliniek, voor zowel studenten als medewerkers.

•    Ga naar Canvas.
•    Indien u een VUnet-ID heeft: kies voor inloggen “Met een VUnet-ID” en log in met uw VU-net ID.
      Indien u geen VU-net-ID heeft: kies voor inloggen “Met een Canvas-account” en log in met uw e-mailadres van InHolland en uw zelfgekozen wachtwoord.
•    Selecteer de cursus ‘Infectiepreventie’.
•    Ga naar ‘HIP-toets 2018-2019’ om de HIP-toets te starten.

Problemen met inloggen of met het maken van de HIP-toets?
Neem contact op met infectiepreventie@acta.nl.

Problemen met Canvas?
Neem contact op met canvas@acta.nl.

We raden u aan de ACTA protocollen en de Richtlijn infectiepreventie in mondzorgpraktijken (2016) bij de hand te houden, deze zijn te vinden op www.acta-zorgnet.nl. Onder de tab Infectiepreventie staan alle protocollen en de Richtlijn infectiepreventie in mondzorgpraktijken. De ACTA protocollen zijn gebaseerd op de Richtlijn infectiepreventie in mondzorgpraktijken.

Bij de HIP-toets gelden de volgende regels:
•    U heeft 120 minuten de tijd om de toets te maken.
•    De vragenbank van de HIP-toets bevat vragen in verschillende categorieën.
•    Voor de toets worden 30 meerkeuze vragen random uit de vragenbank gehaald en u wordt gevraagd deze te beantwoorden.
•    De normering is dat de toets voldoende wordt afgesloten als minimaal 27 van de 30 vragen juist zijn beantwoord.
•    Voor ACTA Bachelor 1 studenten en MZK 1 studenten bestaat de toets uit 15 vragen over een beperkt aantal onderwerpen waarbij 13 vragen juist beantwoord moeten worden om voor de toets te slagen.
•    Deelnemers krijgen in totaal 2 gelegenheden om de HIP-toets te maken.
•    Heeft u de HIP-toets na 2 gelegenheden niet gehaald, neem dan contact op met infectiepreventie@acta.nl.
•    Na afloop van een gelegenheid worden alle vragen getoond en of deze juist of onjuist beantwoord zijn.
•    U ontvangt geen e-mail wanneer u bent geslaagd voor de toets. Wanneer u 27 of meer vragen correct heeft beantwoord, bent u geslaagd voor de toets. Wanneer u hiervan een bewijs wilt, kunt u een print-screen maken van uw resultatenpagina.