ACTA-stage of zelf regelen?

Bij het beantwoorden van de vraag waar je naartoe wilt, zul je op de vraag stuiten of je alles zelf gaat regelen of dat je op een door ACTA georganiseerd project wilt solliciteren.

Onderstaand worden de verschillende keuzemogelijkheden weergegeven.

Door ACTA georganiseerd
Deelnemen aan een door ACTA georganiseerd project bespaart je veel zoek- en regelwerk en kosten. Er zijn afspraken gemaakt over de vrijstelling van collegegeld, het regelen van huisvesting, de toewijzing van een begeleider etc. Op een ACTA-project dien je wel te solliciteren. Het kan dus zijn dat je niet voor het project wordt geselecteerd.

Projecten van ACTA
Jaarlijks wordt bekeken welke projecten er beschikbaar zijn. Soms vallen er projecten af of er komen nieuwe bij. Soms is een plaats eenmalig beschikbaar, omdat het geen langlopend onderzoek betreft. In de mail die in december naar de Master 2 studenten wordt gestuurd, staat een overzicht van de projecten die op dat moment beschikbaar zijn. Meer informatie hierover kun je opvragen via internationalisering@acta.nl


Zelf organiseren
Je kunt ook op eigen initiatief een verblijf in het buitenland organiseren. Allereerst bepaal je waar je naartoe wilt en wat je precies wilt gaan doen. Neem contact op met Bureau Internationalisering om je plannen kenbaar te maken. Ga binnen de afdeling waar je je onderzoek wilt gaan doen op zoek naar een begeleider. Leg contact met de universiteit van je keuze om daar een begeleider te vinden. Ook kun je je begeleider bij ACTA vragen of hij/zij contactpersonen in het buitenland wil benaderen. Vaak wordt het contact gelegd via de e-mail, waarbij je om de volgende relevante informatie vraagt:

  • Op welke wijze moet je je inschrijven aan de universiteit? Vraag om inschrijvingsformulieren.
  • Wat is de hoogte van het collegegeld?
  • Kun je het onderzoek doen dat je op het oog hebt?
  • Wordt woonruimte voor je geregeld?
  • Wordt een visum voor je geregeld?
  • Kun je gebruik maken van een e-mail adres op de universiteit?