ACTA-stage of zelf regelen?

Bij het beantwoorden van de vraag waar je naartoe wilt, zul je op de vraag stuiten of je alles zelf gaat regelen als freemover of dat je als uitwisselingsstudent weg wilt gaan. Dit is mede afhankelijk van de universiteiten waarmee ACTA een uitwisselingsprogramma heeft.

In onderstaande tabel worden de verschillende keuzemogelijkheden weergegeven.

Uitwisselingsstudent
Deelnemen aan een uitwisselingsprogramma bespaart je veel zoek- en regelwerk en kosten. Het principe van uitwisselingen is dat studenten van twee universiteiten voor een bepaalde periode met elkaar van plaats ruilen. Er zijn afspraken gemaakt over de vrijstelling van collegegeld, het regelen van huisvesting, de erkenning van studiepunten en eventuele beurzen.

Free mover
Als free mover regel je op eigen initiatief een verblijf in het buitenland. Allereerst bepaal je waar je naartoe wilt en wat je precies wilt gaan doen. Je studieplannen leg je vervolgens voor aan de coördinator Internationalisering en je stagebegeleider. Als het studieplan goedgekeurd is, neem je contact op met de universiteit waar je wilt studeren. Je kunt zelf het eerste contact leggen. Ook kun je je stagebegeleider vragen of hij/zij contactpersonen in het buitenland wil benaderen. Vaak wordt het contact gelegd via de e-mail, waarbij je om de volgende relevante informatie vraagt:

  • Op welke wijze moet je je inschrijven aan de universiteit? Vraag om inschrijvingsformulieren.
  • Wat is de hoogte van het collegegeld?
  • Kun je de vakken volgen/het onderzoek doen dat je op het oog hebt?
  • Wordt woonruimte voor je geregeld?
  • Wordt een visum voor je geregeld?
  • Kun je gebruik maken van een e-mail adres op de universiteit?
Stageplaatsen van ACTA
Jaarlijks wordt bekeken welke stageplaatsen er beschikbaar zijn. Soms vallen er stageplaatsen af of er komen nieuwe bij. Enkele stageplaatsen waar al jaren ACTA-studenten naar toe gaan zijn onder andere Göteborg, New York, Rio de Janeiro, Sydney, Adelaide, Suriname en Nicaragua. Soms is een plaats eenmalig beschikbaar, omdat het geen langlopend onderzoek betreft. In de mail die in december naar de Master 2 studenten wordt gestuurd, staat een overzicht van de stageplaatsen die op dat moment beschikbaar zijn. Meer informatie hierover kun je opvragen bij de coördinator Internationalisering, Maureen Sluiter, via m.sluiter@acta.nl.

Webadressen Universiteiten buiten Europa
Zweden www.odontologi.gu.sewww.odontologi.gu.se
New York, VS www.cumc.columbia.edu
Sydney, Australie www.usyd.edu.au
Adelaide, Australie www.adelaide.edu.au