Aanmelden voor selectie

Aanmelding
Eind december ontvangen alle Master 2 studenten (inclusief de studenten die in februari Master 2 student worden) een mail van de coördinator internationalisering met daarin de beschikbare projecten, de procedure van aanmelden en een aanmeldformulier. In de mail staat uitgebreid beschreven hoe de aanmelding in zijn werk gaat.

Selectieprocedure
Voor de beschikbare projecten vindt een selectie plaats van de studenten die zich hebben aangemeld. De coördinator internationalisering is samen met de inhoudelijke coördinator van het project belast met de selectie. Deze vindt plaats op basis van de studievoortgang, motivatie en curriculum vitae. Een persoonlijk gesprek kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Uitslag selectieprocedure
De coördinator internationalisering deelt de uitslag van de selectie (geselecteerd of niet) uiterlijk binnen vier weken na de sluitingstermijn per ACTA-e-mail aan de studenten mee.

Geselecteerde studenten
Studenten die geselecteerd zijn, dienen binnen twee weken per e-mail aan de coördinator internationalisering te bevestigen of zij gebruik zullen maken van de desbetreffende plek. Indien zij niet of niet tijdig reageren, kan de plek aan een andere (in eerste instantie niet geselecteerde) student worden toegewezen.

Niet-geselecteerde studenten
Studenten die uiteindelijk niet zijn geselecteerd hebben de mogelijkheid om zelf de Wetenschappelijke verdieping en/of Klinisch profiel in het buitenland te organiseren. Zij dienen dit kenbaar te maken aan de coördinator internationalisering.

We­ten­schap­pe­lij­ke stage

Als je tijdens de wetenschappelijke stage in de Bachelor naar het buitenland wilt, kun je contact opnemen met de coördinator internationalisering.