Aanmelden voor selectie

Aanmelding
In december ontvangen alle Master 2 studenten (inclusief de studenten die in februari Master 2 student worden) een mail van de coördinator Internationalisering met daarin de beschikbare stageplaatsen, de procedure van aanmelden en een aanmeldformulier. In de mail staat uitgebreid beschreven hoe de aanmelding in zijn werk gaat.

Selectieprocedure
Voor de beschikbare stageplaatsen vindt een selectie plaats van de studenten die zich hebben aangemeld. De coördinator Internationalisering is samen met de inhoudelijke coördinator van de stageplaats belast met de selectie. Deze vindt plaats op basis van de studievoortgang en motivatie. Het aanmeldingsformulier geeft studenten de mogelijkheid hun motivatie uitgebreid te omschrijven.

Uitslag selectieprocedure
De coördinator internationalisering deelt de uitslag van de selectie (geselecteerd of niet) uiterlijk binnen vier weken na de sluitingstermijn per ACTA-e-mail aan de studenten mee.

Geselecteerde studenten
Studenten die een stageplek hebben toegewezen gekregen dienen binnen twee weken per e-mail aan de coördinator internationalisering te bevestigen of zij gebruik zullen maken van de desbetreffende stageplek. Indien zij niet of niet tijdig reageren, kan de stageplek aan een andere (in eerste instantie niet geselecteerde) student worden toegewezen.

Niet-geselecteerde studenten
Studenten die uiteindelijk niet zijn geselecteerd voor een buitenlandstage via een uitwisselingsovereenkomst hebben de mogelijkheid om als free mover weg te gaan. Dit ter beoordeling van de coördinator internationalisering.

Wetenschappelijke stage

Voor een buitenlandstage tijdens de wetenschappelijke stage kan je je aanmelden bij de coördinator internationalisering. Deze zal in overleg met de coördinator van de wetenschappelijke stage de mogelijkheden met je bespreken om als free mover weg te gaan.