Aanmelden voor selectie

Aanmelding
Eind december ontvangen alle Master 2 studenten (inclusief de studenten die in februari Master 2 student worden) een e-mail van Bureau Internationalisering met daarin de beschikbare projecten, de procedure van aanmelden en een aanmeldformulier. In de mail staat uitgebreid beschreven hoe de aanmelding in zijn werk gaat.

Selectieprocedure
Voor de beschikbare projecten vindt een selectie plaats van de studenten die zich hebben aangemeld. Bureau Internationalisering is samen met de inhoudelijke coördinator van het project belast met de selectie. Deze vindt plaats op basis van de studievoortgang, motivatie en curriculum vitae. Een persoonlijk gesprek kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Uitslag selectieprocedure
Bureau Internationalisering deelt de uitslag van de selectie (geselecteerd of niet) uiterlijk binnen vier weken na de sluitingstermijn per e-mail aan de studenten mee.

Geselecteerde studenten
Studenten die geselecteerd zijn, dienen binnen twee weken per e-mail aan Bureau Internationalisering te bevestigen of zij gebruik zullen maken van de desbetreffende plek. Indien zij niet of niet tijdig reageren, kan de plek aan een andere (in eerste instantie niet geselecteerde) student worden toegewezen.

Zelf regelen
Studenten kunnen ook zelf de Wetenschappelijk verdieping en/of het Klinisch profiel in het buitenland organiseren. Dit geldt ook voor studenten die zich aangemeld hebben voor een door ACTA georganiseerd project en daarvoor niet geselecteerd zijn.
Een zelf geregeld project moet ook via het aanmeldfomulier kenbaar gemaakt worden  aan Bureau internationalisering

We­ten­schap­pe­lij­ke stage Bachelor
Als je tijdens de wetenschappelijke stage in de Bachelor naar het buitenland wilt, kun je contact opnemen met Bureau Internationalisering.