Doel en plaats bepalen

De eerste vraag die je voor jezelf dient te beantwoorden, is waarom je in het buitenland zou willen studeren. De redenen kunnen legio zijn: Wil je kennismaken met een andere cultuur, een ander onderwijssysteem? Wil je interessante internationale contacten leggen? Wil je een buitenlandse taal leren beheersen? Wil je iets extra's toevoegen aan je curriculum vitae? Wil je je persoonlijk ontwikkelen door een tijdje in het buitenland te studeren en te wonen?

Als je je motivatie helder kunt formuleren, vloeit de eerstvolgende actie daar als vanzelf uit voort. Als je bijvoorbeeld deel wilt nemen aan een
onderzoek bij een bepaalde hoogleraar, is het opvragen van allerlei studieprogramma's niet meer nodig. Als je minder gespecificeerde ideeën hebt, kan een door ACTA aangeboden project een oplossing bieden en je veel zoekwerk besparen. Met een heldere vraagstelling kunnen de personen bij wie je aanklopt om advies tijdens de voorbereidingen je beter helpen. Daarnaast moet je voor jezelf de vraag beantwoorden naar welk land je wilt en waarom juist dat land en die instelling/universiteit. Deze motivatie is later van belang bij het aanvragen van beurzen en subsidies.

Bovenstaande vragen zijn in eerste instantie soms lastig te beantwoorden. Meestal gaat het om een 'onderbuikgevoel'. Praat met vrienden/familie over je plannen. Vaak wordt in zo'n gesprek duidelijk waarom je iets wilt. Al pratende krijg je de voors en tegens op een rijtje en dat bepaalt je motivatie. Ook als je je verder verdiept in de mogelijkheden, krijg je al snel inzicht in waarom iets je wel of niet aanspreekt.